Generic placeholder image

משימות בעת רכישת דירה מקבלן

מה המשימות הניצבות בפניכם בשלב זה ועל מה יש לתת את הדעת

רכישה עם קבלת הלוואת משכנתא יותר בטוחה מרכישה ללא הלוואה כזו. ברכישה עם הלוואת משכנתא אתם חייבים להעמיד לרשות הבנק בטוחה שתספק את הבנק (ערך נכס מספק על פי השמאות, דירה הניתנת לשימוש וכד'), ובטוחה כזו המתאימה לבנק בעצם מבטיחה גם אתכם.

מהן המשימות הניצבות בפניכם בשלב זה?


חוזה רכישה

יש להעביר חוזה רכישה חתום מהקבלן

 • מי מבצע?
  הלווה
 • יש לשים לב
  לווה אחד יכול להציגו לבנק

נסח רישום מקורי / אישור זכויות מקורי

המטרה היא לבדוק את המצב הרישומי של הנכס, לוודא שאין עליו עיקולים או הערות מיוחדות וכד'. סוג האישור הינו בהתאם למקום הרישום של הנכס

 • מי מבצע?
  הלווה
 • יש לשים לב
  לווה אחד יכול להציגו לבנק

עם פתיחת תיק ההלוואה – כל הלווים חייבים לחתום על המסמכים בבנק (לא חובה ביחד, כל אחד יכול להגיע במועד שנוח לו)


טופס שעבוד דירתי

טופס עליו חותמים הלווים בפני הבנקאי לאחר קבלת הסברים מהבנקאי.

 • מי מבצע?
  הלווה מול הבנקאי
 • יש לשים לב
  בטופס זה מאשרים את קבלת ההסבר ביחס לזכויות משעבדי דירת המגורים במקרה בו ייאלץ הבנק לממש את המשכנתא ולמכור את הדירה

שטר משכון

מסמך שעבוד הדירה שנחתם על-ידי כל הלווים והמשעבדים מול הבנקאי בבנק

 • מי מבצע?
  הלווה מול הבנקאי

הודעת משכון

טופס לצורך רישום משכון אצל רשם המשכונות - עד לא מזמן היה צורך לגשת לרשם על מנת לבצע את הרישום, לאחרונה הושק שירות המאפשר רישום משכון מקוון.
כיום יכולים רוב הלקוחות לבצע את רישום משכון מול בנקאי המשכנתאות בסניף. שירות זה חוסך לכם לא רק זמן, אלא גם כסף - עלות האגרה שמשולמת לרשם מופחתת יחסית בשירות המקוון לעומת לרישום ישירות בלשכת הרשם.
בסיום התהליך המקוון מתקבל במחשב הבנקאי מסמך אישור על רישום משכון.
לאחר מכן, יש להפיק מאתר האינטרנט של הרשם דוחות עיון על שם הלווים והמשעבדים - זהו דו"ח המציג את נתוני כל המשכונים על-פי מספר ת.ז.

 • מי מבצע?
  הלווה
 • יש לשים לב
  במקרים בהם לא ניתן לבצע רישום משכון מקוון (על פי הנחיית הבנקאי), יש לגשת לרשם המשכונות עם טופס "הודעת משכון" חתום על-ידי כל הלווים והמשעבדים (הלווים והמשעבדים אינם חייבים להגיע יחד לרשם, מספיק אחד מהם או מיופה כוח) ולקבל אישור על רישום משכון. לאחר מכן, יש לבקש דוחות עיון על שם הלווים והמשעבדים - זהו דו"ח המציג את נתוני כל המשכונים על פי מספר ת.ז. אפשר להוציא דו"ח זה גם מאתר האינטרנט של רשם המשכונות

ייפוי כוח בלתי חוזר מאושר ע"י נוטריון

ייפוי כוח מנוטריון מייפה את כוחו של הבנק להשלים את הרישום ע"ש המשעבדים

 • מי מבצע?
  המשעבדים מול נוטריון

התחייבות לרישום משכנתא חתומה בידי הקבלן

החתמת המוכר על טופס ייעודי שתקבלו מהבנק

 • מי מבצע?
  הלווה מול הקבלן. ההתחייבות תחתם על-ידי הקבלן בפני עו"ד.

הסבת ערבות, התחייבות להמצאת ערבות ומכתב החרגה

מסמכים שיש להמציא מהקבלן

 • מי מבצע?
  הלווה מול הקבלן


העברת שוברי תשלום

בפרויקט המלווה על ידי גוף פיננסי – התשלום לקבלן מתבצע באמצעות שוברי תשלום. את פנקס השוברים שתקבלו מהקבלן יש להציג לבנקאי

 • מי מבצע?
  הלווה מול הקבלן
 • יש לשים לב
  בכל ביצוע של תשלום יש להביא שובר

אישורים לצורכי מס – מס רכישה

דיווח לרשויות המס על ביצוע העסקה, אישורים על תשלום מיסים

 • מי מבצע?
  הלווה מול עורך הדין המלווה

אסמכתה לתשלום ההון העצמי בשוברי נדל"ן

ההון העצמי ישולם בתחילה ואחר כך כספי המשכנתא - יש לקבל אישור מהקבלן על ההון העצמי ששילמתם לו, ההון העצמי וכן הלוואת המשכנתא ישולמו באמצעות שוברי נדל"ן.

 • מי מבצע?
  הלווה
 • יש לשים לב
  אישור הקבלן / אסמכתה לשוברים משולמים

הערכת שמאי

במקרים מסוימים, הבנק יבקש שמאות לדירה כדי לוודא את ערך הנכס. בפועל השמאות עוזרת גם לרוכש לוודא את הפרטים וערך הנכס שנרכש. את ההפניה לשמאות מקבלים מהבנק (3 שמות עם פרטי התקשרות של שמאים מאושרים, מתוכם בוחרים אחד)

 • מי מבצע?
  הלווה
 • יש לשים לב
  התשלום לשמאי מתבצע על-פי תעריף קבוע

הוראה לחיוב חשבון

זוהי הוראה לחיוב החשבון בבנק המסחרי לצורך הסדרת התשלום החודשי בגין הלוואת המשכנתא. יבוצע על-ידי הבנקאי המטפל בתיק

 • מי מבצע?

חתימה מול הבנקאי


ביטוחים - ביטוח נכס וביטוח חיים

בעת ביצוע הלוואת משכנתא תחויבו להמציא לבנק פוליסות ביטוח מבנה וביטוח חיים.
הביטוחים משמשים למקרי קיצון - סילוק המשכנתא מכספי הביטוח במקרים המפורטים בפוליסה

 • מי מבצע?
  הלווה
 • יש לשים לב
  לגבי נכס שבנייתו לא הושלמה, תדרשו להתחייב להמציא פוליסת ביטוח נכס בעתיד לכשתושלם הבנייה.

 

הבהרות

 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי