Generic placeholder image

אימות פרויקט בנייה בליווי פיננסי של הבנק

הדרך לוודא שפרטי הפרויקט המופיעים בשוברי התשלום שברשותכם תואמים לרישום במזרחי-טפחות

רוכשי דירות בפרויקטים שנבנו בלווי פיננסי של מזרחי-טפחות מעבירים לקבלן תשלומים באמצעות שוברים.
כאן ניתן לאשר ולאמת את פרטי הפרויקט – מספר חשבון ושם הפרויקט - המופיעים בשוברי התשלום.
לצורך כך יש להקליד את פרטי הפרויקט כפי שהם מודפסים על שוברי התשלום שקיבלתם מהקבלן.

לאחר הזנת פרטי החשבון לתשלום, המערכת תציג לכם את שם פרויקט הבניה.

 

פרטים אישיים

נא למלא מספר חשבון בן 6 ספרות
נא למלא מספר סניף בן 3 ספרות

פרטי הפרוייקט

שם פרוייקט הבנייה
נכון לתאריך

לא נמצא פרויקט נדל"ן מתאים לפי הפרטים שהזנת.

באפשרותך להזין שוב את הפרטים המופיעים בשובר או לפנות לסקטור בניה ונדל״ן לטלפון 076-8043965