>" />
Generic placeholder image

קונים דירה ב"מחיר למשתכן"? משכנתא לוקחים אצלנו

מזרחי טפחות מציעים לכם משכנתא ב"מחיר למשתכן" בתנאים אטרקטיביים ומסלולי תשלום מיוחדים שיעזרו לכם לממן את המשכנתא ולממש את הזכייה

למה לקחת במזרחי-טפחות משכנתא לדירה ב"מחיר למשתכן"?

 • הטבה בריבית
 • שמאות על חשבון הבנק
 • הלוואה עד 100,000 ₪ בריבית מועדפת לפותחים חשבון עו"ש במקביל למשכנתא
 • הנפקת תעודת זכאות חינם
   

היתרון במשכנתא במסגרת "מחיר למשתכן"

תכנית "מחיר למשתכן" נועדה להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

​ההון העצמי לו נדרשים הזוכים בתוכנית "מחיר למשתכן" נמוך משיעור ההון העצמי הנדרש במשכנתאות אחרות. 

הגובה המרבי של המשכנתא במסגרת מחיר למשתכן נקבע לפי שווי השוק של הדירה ולא לפי מחיר רכישתה. הקלה זו מאפשרת שיעור מימון גבוה יותר מ-75% מהתשלום עבור הדירה
הנרכשת.

ההקלה מותנית בכך שתשלמו לפני קבלת המשכנתא 100,000 ₪ לפחות מהון העצמי שלכם ובתנאי ששווי הדירה לא יעלה על 1.8 מיליון ₪​​​​​​​​​​.​ 


מסלולי משכנתא מיוחדים בהתאם לצרכיכם

 1. משכנתא בקצב שלך – משכנתא צמודה למדד בריבית קבועה ל-4 עד 25 שנים, המאפשרת החזרים גמישים הנקבעים יחד אתכם בהתאם ליכולות הכספיות שלכם
 2. "משלמים כשיכולים" – משכנתא המאפשרת דחיה (מלאה/ חלקית) של התשלומים לתקופה מוגדרת, במגוון רחב של מסלולי פרעון והצמדה.


מי זכאי לרכוש דירה בתוכנית "מחיר למשתכן"?

תכנית מחיר למשתכן מיועדת לאנשים שלא היו בעלי זכות בדירה או בחלק מדירה ב-6 השנים האחרונות ושאין להם זכויות במגרש למגורים, ושהם:

 • זוגות נשואים או ידועים בציבור
 • יחידים (רווקים, גרושים ואלמנים) מעל גיל 35
 • הורה עצמאי (חד-הורי) עם ילד אחד לפחות
 • נכים בני 21 ומעלההבהרות

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
משאירים פרטים ואנו מיד מתקשרים
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא ת.ז.. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי