משכנתא לא צמודה בריבית משתנה על בסיס תשואת אג"ח

משכנתא המתאימה לרוכשי דירה המעריכים כי שיעורי הריבית על המשכנתאות גבוהים יחסית או ללווים המתכוונים לפרוע את ההלוואה לפני מועד הפירעון המקורי

תנאי משכנתא

ללא

הצמדה

עד 30  

תקופה בשנים

משתנה  

ריבית

 

יתרונות המשכנתא

 • שיעור ריבית נמוך יחסית להלוואה ארוכת טווח - שיעור הריבית נקבע לפי תקופת עדכון הריבית שהיא קצרה יחסית לתקופת ההלוואה
 • החזר חודשי התחלתי נמוך - ההלוואה ניתנת לתקופה ארוכה בריבית נמוכה יחסית ולכן ההחזר החודשי ההתחלתי נמוך יחסית
 • "שנת שבתון" - במסלולים בעלי תקופת עדכון ארוכה (כל 7 שנים ומעלה), ניתנת לך אפשרות לקחת "שנה חופש" מתשלומי המשכנתא או מחלקם
 • בעת פירעון מוקדם (לפני מועד הפירעון החוזי של ההלוואה), בחודש עדכון הריבית, לא מחויבים בעמלת היוון הפרשי ריבית (עמלה זו היא המרכיב העיקרי בעמלת פירעון מוקדם) ובעמלת הודעה מוקדמת
 • סיכוי לירידת ריבית– כאשר הריבית המתקבלת מנוסחת הריבית יורדת, גם הריבית  בהלוואה יורדת וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר שמדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריבית המתקבלת מנוסחת הריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם.

 
מנגנון הגנה לשעת חרום: בשעת חרום, בה מתייקרות עלויות הגיוס של הבנקים בישראל במגזר שאינו צמוד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד/שער אחר, יהיה הבנק רשאי לקבוע "מנגנון הגנה לשעת חרום" לצורך קביעת הריבית.

 


תשואות אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 

הצג טבלת נתונים סגור טבלת נתונים לטבלת נתונים מלאה(Excel)
תקופות עדכון ריבית
תאריך 2 שנים 5 שנים 7 שנים
11/04/2021 0.14 0.5 0.79
26/03/2021 0.15 0.53 0.85
11/03/2021 0.14 0.49 0.8
26/02/2021 0.12 0.41 0.7
11/02/2021 0.08 0.33 0.56
26/01/2021 0.07 0.31 0.53
11/01/2021 0.09 0.32 0.51
26/12/2020 0.13 0.36 0.57
11/12/2020 0.14 0.37 0.56
26/11/2020 0.12 0.37 0.54
11/11/2020 0.12 0.38 0.59
26/10/2020 0.07 0.33 0.53
11/10/2020 0.08 0.33 0.52
26/09/2020 0.11 0.33 0.5
11/09/2020 0.09 0.34 0.49
26/08/2020 0.09 0.33 0.47
11/08/2020 0.09 0.3 0.45
26/07/2020 0.08 0.29 0.43
11/07/2020 0.08 0.29 0.43
26/06/2020 0.08 0.31 0.47
11/06/2020 0.09 0.39 0.58
26/05/2020 0.13 0.4 0.57
11/05/2020 0.15 0.45 0.64
26/04/2020 0.15 0.4 0.58
11/04/2020 0.35 0.62 0.84
26/03/2020 0.38 0.74 1
11/03/2020 0.16 0.29 0.38
26/02/2020 0.15 0.35 0.51
11/02/2020 0.18 0.42 0.61
26/01/2020 0.18 0.45 0.63
11/01/2020 0.18 0.45 0.65
26/12/2019 0.19 0.45 0.64
11/12/2019 0.16 0.44 0.64
26/11/2019 0.16 0.48 0.7
11/11/2019 0.18 0.48 0.69
26/10/2019 0.19 0.47 0.67
11/10/2019 0.23 0.43 0.62
26/09/2019 0.24 0.52 0.75
11/09/2019 0.21 0.49 0.71
26/08/2019 0.23 0.49 0.68
11/08/2019 0.35 0.65 0.85
26/07/2019 0.41 0.81 1.08
11/07/2019 0.41 0.87 1.17
26/06/2019 0.42 0.92 1.21
11/06/2019 0.45 0.96 1.25
26/05/2019 0.55 1.14 1.44
11/05/2019 0.59 1.17 1.47
26/04/2019 0.56 1.15 1.47
11/04/2019 0.52 1.15 1.5
26/03/2019 0.49 1.18 1.56
11/03/2019 0.48 1.2 1.57
26/02/2019 0.51 1.21 1.59
11/02/2019 0.56 1.26 1.65
26/01/2019 0.64 1.33 1.73
11/01/2019 0.77 1.48 1.85
26/12/2018 0.73 1.57 1.96
11/12/2018 0.66 1.52 1.94
26/11/2018 0.55 1.44 1.86
11/11/2018 0.56 1.43 1.88
26/10/2018 0.54 1.37 1.86
11/10/2018 0.51 1.33 1.81
26/09/2018 0.5 1.32 1.78
11/09/2018 0.47 1.26 1.71
26/08/2018 0.46 1.26 1.72
11/08/2018 0.47 1.27 1.74
26/07/2018 0.48 1.25 1.7
11/07/2018 0.5 1.3 1.74
26/06/2018 0.45 1.18 1.63
11/06/2018 0.37 1.04 1.48
26/05/2018 0.41 1.1 1.57
11/05/2018 0.37 1.04 1.49
26/04/2018 0.3 0.98 1.43
11/04/2018 0.27 0.85 1.3
26/03/2018 0.25 0.89 1.35
11/03/2018 0.26 0.92 1.38
26/02/2018 0.26 0.99 1.49
11/02/2018 0.2 0.85 1.33
26/01/2018 0.19 0.74 1.21
11/01/2018 0.19 0.75 1.2
26/12/2017 0.18 0.81 1.26
11/12/2017 0.18 0.85 1.3
26/11/2017 0.17 0.81 1.26
11/11/2017 0.17 0.83 1.26
26/10/2017 0.18 0.84 1.27
11/10/2017 0.17 0.78 1.26
26/09/2017 0.15 0.72 1.21
11/09/2017 0.16 0.7 1.18
26/08/2017 0.18 0.76 1.24
11/08/2017 0.2 0.82 1.29
26/07/2017 0.23 0.9 1.39
11/07/2017 0.27 0.99 1.5
26/06/2017 0.27 0.95 1.45
11/06/2017 0.28 0.94 1.43
26/05/2017 0.31 1.02 1.53
11/05/2017 0.35 1.11 1.62
26/04/2017 0.34 1.06 1.58
11/04/2017 0.33 1.06 1.55
26/03/2017 0.35 1.07 1.57
11/03/2017 0.35 1.15 1.69
26/02/2017 0.34 1.15 1.67
11/02/2017 0.36 1.15 1.69
26/01/2017 0.36 1.14 1.67
11/01/2017 0.36 1.13 1.64
26/12/2016 0.41 1.24 1.77
11/12/2016 0.41 1.23 1.75
26/11/2016 0.4 1.2 1.71
11/11/2016 0.31 0.99 1.44
26/10/2016 0.31 0.97 1.43
11/10/2016 0.28 0.91 1.34
26/09/2016 0.28 0.93 1.36
11/09/2016 0.26 0.91 1.34
26/08/2016 0.24 0.85 1.27
11/08/2016 0.23 0.82 1.23
26/07/2016 0.2 0.8 1.23
11/07/2016 0.18 0.76 1.2
26/06/2016 0.22 0.82 1.28
11/06/2016 0.26 0.89 1.34
26/05/2016 0.25 0.88 1.31
11/05/2016 0.22 0.87 1.33
26/04/2016 0.23 0.88 1.33
11/04/2016 0.24 0.9 1.35
26/03/2016 0.24 0.95 1.42
11/03/2016 0.19 0.89 1.36
26/02/2016 0.19 0.87 1.33
11/02/2016 0.27 0.9 1.36
26/01/2016 0.31 0.99 1.44
11/01/2016 0.38 1.08 1.55
26/12/2015 0.4 1.12 1.6
11/12/2015 0.39 1.14 1.62
26/11/2015 0.36 1.09 1.57
11/11/2015 0.25 0.95 1.44
26/10/2015 0.22 0.96 1.48
11/10/2015 0.2 1 1.54
26/09/2015 0.24 1.13 1.66
11/09/2015 0.23 1.07 1.59
26/08/2015 0.24 1.05 1.57
11/08/2015 0.3 1.15 1.68
26/07/2015 0.32 1.17 1.75
11/07/2015 0.34 1.25 1.83
26/06/2015 0.3 1.19 1.73
11/06/2015 0.26 1.03 1.52
26/05/2015 0.21 0.95 1.43
11/05/2015 0.14 0.76 1.16
26/04/2015 0.16 0.74 1.1
11/04/2015 0.18 0.79 1.15
26/03/2015 0.21 0.81 1.22
11/03/2015 0.24 0.86 1.26
26/02/2015 0.27 0.95 1.38
11/02/2015 0.28 0.9 1.31
26/01/2015 0.33 1 1.49
11/01/2015 0.48 1.3 1.79
26/12/2014 0.45 1.32 1.84
11/12/2014 0.38 1.15 1.68
26/11/2014 0.32 1.07 1.58
11/11/2014 0.3 1.09 1.59
26/10/2014 0.26 1.03 1.54
11/10/2014 0.35 1.21 1.74
26/09/2014 0.41 1.33 1.88
11/09/2014 0.42 1.34 1.84
26/08/2014 0.6 1.54 2.05
11/08/2014 0.68 1.61 2.1
26/07/2014 0.76 1.7 2.2
11/07/2014 0.86 1.78 2.26
26/06/2014 0.76 1.69 2.23
11/06/2014 0.73 1.67 2.26
26/05/2014 0.76 1.75 2.36
11/05/2014 0.89 1.98 2.61
26/04/2014 0.85 1.97 2.62
11/04/2014 2.03 2.65
26/03/2014 1.92 2.59
11/03/2014 2.01 2.67
26/02/2014 2.16 2.83
11/02/2014 2.19 2.88
26/01/2014 2.26 2.92
11/01/2014 2.32 2.98
26/12/2013 2.17 2.85
11/12/2013 2.11 2.81
26/11/2013 2.2 2.88
11/11/2013 2.28 2.95
26/10/2013 2.35 3.02
11/10/2013 2.43 3.08
26/09/2013 2.61 3.26
11/09/2013 2.75 3.37
26/08/2013 2.51 3.17
11/08/2013 2.38 3.05
26/07/2013 2.37 3.02
11/07/2013 2.49 3.1
26/06/2013 2.49 3.13
11/06/2013 2.36 2.98
26/05/2013 2.23 2.79
11/05/2013 2.38 2.9
26/04/2013 2.54 3.04
11/04/2013 2.66 3.19
26/03/2013 2.74 3.31
11/03/2013 2.69 3.25
26/02/2013 2.75 3.32
11/02/2013 2.79 3.37
26/01/2013 2.7 3.27
11/01/2013 2.65 3.21
26/12/2012 2.71 3.24
11/12/2012 2.78 3.33
26/11/2012 2.85 3.41
11/11/2012 2.88 3.42
26/10/2012 3.03
11/10/2012 3.12
26/09/2012 3.22
11/09/2012 3.07
26/08/2012 3.11
11/08/2012 2.83
26/07/2012 2.93
11/07/2012 3.12
26/06/2012 3.2
11/06/2012 3.23

 

 

הבהרות

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
 • תשואות אג"ח, לפי תקופות עדכון ריבית, כפי שחושבו לצורך קביעת עוגן האג"ח, בכפוף לכללי החישוב כמפורט בהסכם ההלוואה.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
אישור משכנתא מיידי
דרכים ליצירת קשר
אישור משכנתא מיידי
השארת פרטים