משכנתא בהרכב מנצח: שילוב מסלולי הצמדה

משכנתא הכוללת מספר מסלולי הצמדה ומאפשרת ליהנות מהיתרונות של כל מסלול ולפזר סיכונים

תנאי המשכנתא

סוגי הצמדה שונים

הצמדה

4-30 

תקופה בשנים

קבועה ו/או משתנה

ריבית

 מתאימה ללווים המתכוונים לפרוע חלק מההלוואה לפני מועד הפירעון החוזי של ההלוואה.

 

המשכנתא כוללת מספר מסלולי הצמדה: 

  • ​צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה או משתנה
  • לא צמוד - בריבית קבועה או משתנה
  • מסלול צמוד לשער הדולר/אירו ומתנהל לפי נוסחה המבוססת על ריבית הלייבור

 יתרונות המשכנתא

  • פיזור סיכונים וניצול הזדמנויות - שילוב מגזרי הצמדה שונים בהלוואה אחת מאפשר גמישות לשינויים בעתיד והקטנת הסיכונים לטווח ארוך
  • פירעון מוקדם ללא עמלה - במסלול לא צמוד (על בסיס ריבית פריים) ובמסלול צמוד למט"ח (דולר/אירו) ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת ללא עמלת פירעון מוקדם למעט עמלת תפעול, ובתנאי הודעה מוקדמת של 10 ימים לפחות.

 

 

הערות משפטיות

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
משאירים פרטים ואנו מיד מתקשרים
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא ת.ז.. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
אישור משכנתא מיידי
דרכים ליצירת קשר
אישור משכנתא מיידי
השארת פרטים חייגו אלי