משכנתא לא צמודה על בסיס ריבית הפריים

מתאימה ללווים החוששים מאינפלציה גבוהה או מתכוונים לפרוע את ההלוואה (או חלקה) לפני מועד הפירעון החוזי

תנאי ההלוואה

ללא הצמדה

הצמדה

4-30 

תקופה בשנים

משתנה  

ריבית

 

יתרונות המשכנתא

  • קרן ההלוואה פוחתת - ההלוואה אינה צמודה, ולכן יתרת ההלוואה פוחתת לאורך חיי ההלוואה ולא מושפעת משיעור האינפלציה
  • סיכוי לירידת ריבית הפריים - כאשר ריבית בנק ישראל יורדת, יורדת גם הריבית בהלוואה וגם החיוב החודשי. היות שזו ריבית משתנה, קיים גם סיכון שאם בנק ישראל יעלה את הריבית, אז גם הריבית וההחזר החודשי של ההלוואה יעלו בהתאם.
  • ​ ​פירעון מוקדם - ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת. מתן הודעה מוקדמת של 10 ימים מראש תאפשר פירעון של ההלוואה ללא תשלום המרכיבים העיקריים ב"עמלת הפרעון המוקדם", למעט מרכיב "עמלת התפעול".

 

 

הבהרות

  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי