משכנתא לא צמודה על בסיס ריבית הפריים

מתאימה ללווים החוששים מאינפלציה גבוהה או מתכוונים לפרוע את ההלוואה (או חלקה) לפני מועד הפירעון החוזי

תנאי ההלוואה

ללא הצמדה

הצמדה

4-30 

תקופה בשנים

משתנה  

ריבית

 

יתרונות המשכנתא

  • קרן ההלוואה פוחתת - ההלוואה אינה צמודה, ולכן יתרת ההלוואה פוחתת לאורך חיי ההלוואה ולא מושפעת משיעור האינפלציה
  • סיכוי לירידת ריבית הפריים - כאשר ריבית בנק ישראל יורדת, יורדת גם הריבית בהלוואה וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר שמדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריבית המתקבלת מנוסחת הריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם.
  • ​ ​פירעון מוקדם - ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת. מתן הודעה מוקדמת של 10 ימים מראש תאפשר פירעון של ההלוואה ללא תשלום המרכיבים העיקריים ב"עמלת הפרעון המוקדם", למעט מרכיב "עמלת התפעול".

 

 

הערות משפטיות

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
משאירים פרטים ואנו מיד מתקשרים
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא ת.ז.. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
אישור משכנתא מיידי
דרכים ליצירת קשר
אישור משכנתא מיידי
השארת פרטים חייגו אלי