משכנתא עולמית - צמודת מט"ח

משכנתא צמודה לשער היציג של האירו או הדולר, בריבית משתנה המתעדכנת אחת ל-3 חודשים

תנאי המשכנתא

לדולר או לאירו

הצמדה

30-4 שנים

תקופה

משתנה

ריביתהתאמה למגוון מטרות ולקוחות 

 • לרכישת נכס, מקרקעין או כל מטרה
 • כחלק מתמהיל הלוואה עם מגוון מסלולים (משכנתא משולבת)
 • לפיזור סיכונים
 • לבעלי הכנסה בדולר או באירו 
 • ללווים המסוגלים לספוג שינויים בהחזרים עקב שינוי בריבית או בשער המטבע
 • ללווים המתכוונים לפרוע את ההלוואה (או חלקה) לפני מועד פירעונה. פירעון מוקדם פטור מעמלת פערי ריבית

יתרונות המסלול

 • שיעור הריבית נמוך יחסית להלוואה בריבית קבועה לאותה תקופה, מאחר שהריבית במסלול זה נקבעת לפי תקופת עדכון הריבית הקצרה ולא לפי תקופת ההלוואה, הארוכה יותר.
 • החזר חודשי התחלתי נמוך יחסית, הנובע מכך שההלוואה נפרסת לתקופה ארוכה ובריבית נמוכה יחסית. 
 • ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת (לפני מועד הפירעון החוזי של ההלוואה), ללא תשלום המרכיבים העיקריים ב"עמלת הפירעון המוקדם", פרט למרכיב "עמלת התפעול".

אופן חישוב שיעורי הריבית

שיעור הריבית במועד ביצוע ההלוואה ובכל מועד שינוי הריבית, נקבע על פי נוסחה ידועה מראש, המבוססת על ריבית היוריבור (בצמודי אירו) או ריבית הטרם-סופר (בצמודי דולר), המשמשות כעוגן אובייקטיבי חיצוני.

"ריבית היוריבור" (EURIBOR) - שיעור הריבית אשר בנקים במדינות האיחוד האירופי ובמדינות איחוד הסחר החופשי האירופי יכולים ללוות כספים לפיו.
את ריבית היוריבור מפרסם ה-EMMY) European Money Markets Institute) וזאת על פי הגדרתה מעת לעת על ידי ISDA) International Swaps and Derivatives Association).

ריבית "TERM SOFR" - שיעור הריבית לתקופת הריבית הרלוונטית אשר מבוסס על ריבית "SOFR", שמפרסם CME GROUP.

ריבית "SOFR" - שיעור הריבית אשר משולם עבור הלוואה מגובה באגרת חוב ממשלת ארה"ב ליום אחד, כפי שמתפרסם על ידי ה-New York Fed, על פי הגדרתו מעת לעת על ידי ISDA.

סיכויים וסיכונים

 • ריבית ההלוואה במסלול זה היא, כאמור, ריבית משתנה המבוססת על ריבית היוריבור (בצמודי אירו) או ריבית הטרם-סופר (בצמודי דולר). לאור זאת, ריבית ההלוואה עשויה לעלות או לרדת לאורך תקופת ההלוואה במועדי עדכון הריבית, בהתאם לשינויים בשיעור הריבית הרלוונטי.
 • ההלוואה צמודה לשער הדולר או האירו. שער המט"ח הרלוונטי עשוי לעלות או לרדת לאורך תקופת ההלוואה ביחס לשער הבסיס בהלוואה.
  לפיכך, קיים סיכון או סיכוי שההחזר החודשי בגין ההלוואה יעלה או ירד, בהתאמה, לאורך תקופת ההלוואה.
 • ניתן לפזר סיכונים בהלוואה באמצעות שילוב מספר מסלולים ממגזרי הצמדה שונים בהלוואה אחת - כולל חלק או חלקים במסלול הצמוד לדולר או לאירו.

 

 

 

 

הבהרות

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי