Generic placeholder image

במיוחד בשבילך - בנקאות פתוחה

כל המידע הפיננסי שלך מהבנקים ומחברות האשראי - במקום אחד ובשליטה שלך

רפורמת הבנקאות הפתוחה (open banking) מאפשרת לך לצפות במקום אחד בכל המידע הפיננסי שלך - בשלב הראשון ביתרות העו"ש ובתנועות בחשבון, ובהמשך בתחומים נוספים - הקיים בבנקים ובחברות האשראי. 

עד עתה, המידע הפיננסי שלך היה מבוזר בין כל הגופים הפיננסיים שבהם יש לך חשבון או כרטיס חיוב. עם המעבר לבנקאות פתוחה במזרחי-טפחות - My Bank - לאחר אישור מתן הרשאה לבנק לשיתוף מידע מצידך, כל הנתונים הכלכליים שלך יוצגו לך במקום אחד לבחירתך. כך יהיה ביכולתך לקבל מבט-על, על כל הפעילות הכספית ועל כל הנכסים הפיננסיים שלך ולהחליט כיצד להתנהל בהתאם לתמונה השלמה שמוצגת לך.

בנקאות פתוחה - למה זה כדאי?

  • ריכוז המידע במקום אחד מאפשר לך שליטה ובקרה טובה יותר על הנכסים הפיננסיים שלך
  • האפשרות לצפות בתמונה עדכנית ושלמה של כל הפעילות הפיננסית שלך מעניקה לבנקאי האישי שלך יכולת לשלוח לך תובנות והצעות ערך המותאמות במיוחד עבורך
  • באפשרותך לקבוע מי יהיה רשאי לצפות במידע שלך ובאילו פרטים ממנו
  • ביכולתך להשוות בקלות בין המוצרים הבנקאיים, השירותים והפתרונות הפיננסיים הקיימים בשוק ואשר מתאימים לצרכיך, וגם בין העלויות של מוצרים ושירותים אלו
  • הבנקאות הפתוחה מאפשרת לך לתת הרשאת גישה למידע הפיננסי שלך גם לגורמים אחרים בנוסף לבנק - לבנקים אחרים, לחברות אשראי נוספות ולחברות פינטק, המעניקות שירות פיננסי באמצעים טכנולוגיים דיגיטליים - לבחירתך. זאת, תוך אבטחת המידע שלך בצורה המיטבית

ניתן להצטרף לבנקאות הפתוחה במזרחי-טפחות - My Bank - במספר צעדים פשוטים, באמצעות אתר הפעולות או אפליקציית ניהול חשבון.

באפליקציה: לתמונת מצב מלאה >> להוספת חשבון

באתר: תמונת מצב >> הוספת הרשאת גישה


רוצה לדעת עוד? תשובות לשאלות נפוצות

איזה מידע ניתן לאשר לשיתוף?
רפורמת הבנקאות הפתוחה תתבצע בכמה שלבים: 
  • בשלב ראשון, ניתן לשתף מידע לגבי חשבון העו"ש שלך – יתרות ותנועות. 
  • בשלב השני, אפשר לשתף מידע על כרטיסי האשראי שלך – מספר כרטיסים, חיובים קבועים, פעילות בכרטיסים וכיו"ב. 
  • בשלב האחרון, יהיה ניתן לשתף מידע על הפיקדונות, ההשקעות וההלוואות שלך.
My Bank במזרחי-טפחות מלווה אותך לאורך כל הדרך. בכל שלב נציע לך לעדכן את הרשאת שיתוף המידע שנתת ולקבוע באיזה מידע לשתף ואת מי.

יש לי חשבון משותף. האם על כל בעלי החשבון לאשר את שיתוף המידע עם גורם נוסף?
אם תינתן על ידך הרשאה לשיתוף מידע, ביצוע ההרשאה יתעכב עד לאחר מתן אישור מצד השותף או השותפים הנוספים בחשבון. אם הבנק לא יקבל אישור מהשותף בחשבון בתוך שבוע, יפוג תוקף ההרשאה שנתת. 

האם יהיה ניתן לבטל הרשאת גישה לשיתוף מידע שנתתי לספק כלשהו?
בעת מתן הרשאת הגישה, באפשרותך לקבוע את התוקף שלה - לטווחי זמן שבין חודש אחד לשנתיים. אם התחרטת והחלטת לבטל את ההרשאה, ניתן לעשות זאת בכל שלב. ניתן גם להאריך את תוקף ההרשאה. באתר הפעולות ישנו אזור המציג בפניך את סטטוס כל הרשאות הגישה לשיתוף מידע שנתת. 

אישרתי לבנק שיתוף מידע. מה הבנק עושה עם המידע שלי?
המידע שישותף עם הבנק מאפשר לנו להציג בפניך הצעות ערך שמתאימות במיוחד לך ותובנות על הפעילות הכלכלית שלך, ולהציע לך מוצרים ופתרונות פיננסיים ההולמים את הצרכים שלך. 

עם מי עוד אוכל לשתף את המידע שלי?
באפשרותך לתת מתן הרשאת גישה לגופים פיננסיים אחרים מלבד הבנק, ולחברות פינטק. שיתוף המידע עם גופים אלו יאפשר גם להם לפנות אליך עם הצעות שונות. הבנק לא מעביר את המידע שלך לאף גורם, אלא אם תינתן על ידך הרשאה לשיתוף מידע.