Generic placeholder image

מחליפים בנק בקלות עם שירות ניוד חשבון

מתקדמים למזרחי-טפחות - עוברים עם שירות ניוד חשבון המאפשר לך מעבר בקליק. העברת חשבון בין בנקים בתהליך פשוט וידידותי. כל שעליך לעשות הוא להגיש בקשה באתר האינטרנט לאחר כניסתך לחשבון או באמצעות בנקאי, ואנחנו כבר נעביר את חשבונך אלינו.

למה כדאי להעביר את חשבון הבנק למזרחי-טפחות?

 • ניהול חשבונות תחת בנק אחד - נוח, חוסך זמן ומייעל את הניהול הפיננסי
 • שירותים בנקאיים דיגיטליים מתקדמים יחד עם בנקאי אישי מסור ומקצועי במגוון אמצעי תקשורת
 • מעבר פשוט בלחיצת כפתור - כולל העברות, צ'קים והרשאות לחיוב חשבון
תהליך הניוד יושלם בתום 7 ימי עסקים מהתאריך שבו בחרת להעביר את החשבון. ניתן לבחור מועד מאוחר להשלמת הניוד - עד 30 ימי עסקים מהגשת הבקשה. אפשר לבצע ניוד לחשבון קיים ופעיל אצלנו בבנק. אם אין לך חשבון אצלנו, אפשר לבצע ניוד לאחר פתיחת חשבון בדיגיטל

לנוחותך צירפנו מספר שאלות שכיחות שיסייעו לכם בתהליך

האם ניתן לנייד את כל החשבונות?

ניתן לנייד את מרבית חשבונות העו"ש. עם זאת, סוגים מסוימים של חשבונות (לדוגמה חשבון תאגיד) ניתן להעביר רק בסיוע הבנקאי שלך, ולא ישירות בדיגיטל. לתשומת לבך, אפשר לבצע ניוד לחשבון קיים ופעיל אצלנו בבנק. אם אין לך חשבון אצלנו, אפשר לבצע ניוד לאחר פתיחת חשבון בדיגיטל


האם ניתן לנייד חשבונות משותפים?

בוודאי, אולם כל השותפים בחשבונך אצלנו חייבים להסכים ולאשר את בקשת הניוד. בנוסף,  בחשבונך אצלנו חייבים להיות כל השותפים שנמצאים בחשבון שעובר אלינו.

מה כולל ניוד החשבון?

העברת החשבון כולל את הפעילות הבאה:
 • יתרות בחשבון (בשקלים ובמטבע חוץ) 
 • הרשאות לחיוב חשבון 
 • חיובים בכרטיסי אשראי בנקאיים 
 • הוראות קבע
 • ניירות ערך ישראלים וזרים לרבות קרנות נאמנות
 • צ'קים שהופקדו למשמרת עם תאריך פירעון עתידי
 • צ'קים שייפרעו לאחר תום הניוד יוצגו ישירות בחשבון החדש
 • פיקדונות ללא תנועה

קיימים מוצרים בנקאיים אותם לא ניתן לנייד: 

 • פיקדונות וחסכונות 
 • הלוואות ואשראי (לרבות משכנתאות, עסקאות נושאות ריבית בכרטיסי אשראי וערבויות בנקאיות לטובת צד שלישי)
 • ניירות ערך שאינם ניתנים להעברה
 • מוצרים פיננסיים המשועבדים לטובת הבנק להבטחת אשראי


האם ניתן לנייד רק חלק מהפעילות בחשבון?

לא ניתן לנייד חלק מהפעילות הפיננסית המתנהלת בחשבון. לדוגמה, לא ניתן לנייד את יתרות העו"ש השקליות בלי לנייד גם את יתרות העו"ש במט"ח. 

האם ניתן לנייד חשבון שנמצא ביתרת חובה? 

ניתן לנייד את הפעילות הפיננסית לרבות יתרות חובה, בתנאי שסך יתרת החובה שלך (לרבות יתרת חובה צפויה) אינה עולה על המסגרת הפנויה בבנק אליו עובר החשבון. 


האם ניתן לבטל את בקשת הניוד?

באפשרותך לבטל את בקשת הניוד באופן קל ופשוט, בכל עת, עד יום אחד לפני המועד שנקבע להשלמת הניוד. ניתן להגיש את הוראת הביטול באמצעות: האתר, בטלפון 8860* או בסניף. כמו כן ניתן לבקש לבטל ניוד החשבון ממזרחי-טפחות.

 

הבהרות

 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
דרכים ליצירת קשר
רוצה לעבור למזרחי-טפחות?
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לפתוח חשבון בנק?

 

הבנקאים שלנו זמינים עבורך
גם ב-WhatsApp וישמחו ללוות אותך בתהליך

דרכים ליצירת קשר
WhatsApp השארת פרטים