פיקדונות דובדבן

פיקדונות דובדבן מאפשרים ליהנות מהכנסה תקופתית במהלך תקופת הפיקדון

להפקדה

למי הפיקדונות מתאימים?

ללקוחות אשר קיבלו סכום גדול ורוצים ליהנות "ממשכורת חודשית", או כאלו שיש להם סכום השקעה גדול ורוצים ליהנות "מפירות הכסף" כלומר – מהריבית השוטפת במהלך התקופה.


איך מבטיחים הכנסה קבועה ויציבה בגיל הפנסיה?

לאחר היציאה לפנסיה ההכנסה יורדת וההוצאות עולות. לכן, הכנסה נוספת תמיד תוכל לעזור.
השקיעו היום בפיקדון דובדבן, עם ריבית קבועה ללא תלות בשינויי האינפלציה או הריבית, ותקבלו הכנסה קבועה מידי חודש בסכום ולתקופה שתקבעו.


מגוון פיקדונות דובדבן לרשותך

פיקדונות לפי סוג הצמדה ותקופה

מאפייני הפיקדון:

ריבית שקלית קבועה וידועה מראש לכל האורך (לא צמודה) ודאית ומובטחת בתום התקופה


תקופת הפיקדון:

 • שנה
 • שנתיים
 • 3 שנים
 • 4 שנים
 • 5 שנים


פיקדונות מתאימים:

 • דובדבן חודשי קבועה-5 שנים (165)
 • דובדבן חודשי קבועה 2 שנים (166)
 • דובדבן חודשי קבועה 3 שנים (167)
 • דובדבן חודשי קבועה 4 שנים (168)
 • דובדבן חודשי קבועה 5 שנים (169)

מאפייני הפיקדון:

ריבית המשתנה כמרווח מהפריים


תקופת הפיקדון:

שנה


פיקדונות מתאימים:

דובדבן חודשי פריים לשנה (261)

מאפייני הפיקדון:

פיקדונות צמודים למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה


תקופת הפיקדון:

 • 3 שנים
 • 4 שנים
 • 5 שנים
 • 6 שנים
 • 7 שנים
 • 8 שנים
 • 9 שנים
 • 10 שנים
 • 15 שנים


פיקדונות מתאימים:

 • דובדבן חודשי מדד 3 שנים (363)
 • דובדבן חודשי מדד 4 שנים (364)
 • דובדבן חודשי מדד 5 שנים (365)
 • דובדבן חודשי מדד 6 שנים (366)
 • דובדבן חודשי מדד 7 שנים (367)
 • דובדבן חודשי מדד 8 שנים (368)
 • דובדבן חודשי מדד 9 שנים (379)
 • דובדבן חודשי מדד 10 שנים (370)
 • דובדבן חודשי מדד 15 שנים (375)

 


 

הערות משפטיות

 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה לקבלת פיקדונות
דרכים ליצירת קשר
לשיחה עם בנקאי
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
דרכים ליצירת קשר
צ'אט השארת פרטים