תעריפון עמלות


יחידים / עסקים קטנים​


תעריפון מלא לשירותי הבנק ליחידים/עסקים קטנים​    *** לקשר את השורה לעמוד המתאים שיוקם

pdf אייקון  אקסל אייקון    תעריפון מצומצם לשירותי עובר ושב

pdf אייקון  אקסל אייקון    תעריפון מצומצם לשירותי משכנתאות

תעריפון מצומצם לשירותי כרטיס אשראי      *** לקשר את השורה לעמוד המתאים שיוקם


עסקים גדולים​


תעריפון מלא לשירותי הבנק לעסקים גדולים     *** לקשר את השורה לעמוד המתאים שיוקם


נספחים 


pdf אייקון  אקסל אייקון    נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה 

pdf אייקון  אקסל אייקון    נספח ב' - שיקים מסחריים ומיוחדים

pdf אייקון  אקסל אייקון   ​נספח ג' - טבלת ימי ערך

pdf אייקון  אקסל אייקון    נספח ד' 1 - דמי כרטיס למחזיקי ישראכרט

pdf אייקון  אקסל אייקון    נספח ד' 2 - דמי כרטיס למחזיקי אמריקן אקספרס

pdf אייקון  אקסל אייקון    נספח ד' 3 - דמי כרטיס למחזיקי כרטיס כ.א.ל​

pdf אייקון  אקסל אייקון ​   נספח ד' 4 - דמי כרטיס למחזיקי כרטיס לאומי קארד

pdf אייקון  אקסל אייקון    ​נספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים


לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.
באפשרותך לשמור את התעריפון הרלונטי במחשבך האישי כקובץ PDF או XLS (אקסל).

*** לקשר את כל האייקונים לקבצים הרלוונטים