מידע כספי לרבעון הראשון 2018

בהתאם ליעד המרכזי של התוכנית האסטרטגית להגברת המיקוד העסקי, הרחיב הבנק במהלך הרבעון הראשון את פעילותו אל מול העסקים הקטנים, הבינוניים והגדולים.
כ"ג באייר, תשע"ח, 08 במאי, 2018

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 343 מיליון ₪

לעומת 321 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

עליה של 6.9%

ההון העצמי: כ-13.9 מיליארד ₪

לעומת כ-13 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה

גידול של 6.7%


התשואה על ההון העצמי: 10.3%

לעומת 10.2% בשנת 2017 כולה

למרות הגידול בהון העצמי כאמור לעיל

הכנסות מימון (מריבית ושאינן מריבית): 1,171 מיליון ₪

לעומת 1,026 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2017

צמיחה של 14.1%

סך כל ההכנסות: 1,544 מיליון ₪

לעומת 1,395 מיליון ₪ בתקופה המקבילה

עליה של 10.7%

יחס היעילות Cost Income Ratio: 59.1%


בהתאם להחלטת הדירקטוריון מעלה הבנק החל מהרבעון הראשון את שיעור הדיבידנד ל-40% ויחלק כ-137.2 מיליון ₪

 ​​​


מידע מפורט​


 

​ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.

 

גילויים פיקוחיים נוספיםמידע מפורט -  קבצים נגישים 
 

 

לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים