מידע כספי לרבעון הראשון 2019

בהתאם ליעד המרכזי של התוכנית האסטרטגית, המשיך הבנק גם ברבעון הראשון להרחיב את פעילותו אל מול הסקטור העסקי, בהשוואה לרבעון המקביל.
ט"ו באייר, תשע"ט, 20 במאי, 2019

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 404 מיליון ₪

לעומת 343 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

עליה של 17.8%

 

ההון העצמי: כ-15.1 מיליארד ₪

לעומת כ-13.9 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה

גידול של 8.9%

 

התשואה על ההון העצמי: 11.3%

לעומת 10.3% ברבעון הראשון של 2018

ו-8.5% בשנת 2018 כולה

 

הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 1,349 מיליון ₪

לעומת 1,141 מיליון ₪ ברבעון המקביל

צמיחה של 18.2%

 

סך כל ההכנסות: 1,697 מיליון ₪

לעומת 1,544 מיליון ₪ בתקופה המקבילה

עליה של 9.9%

 

יחס היעילות 51.8% (Cost Income Ratio) 


 ​​​

מידע מפורט​


 

​ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.

 

גילויים פיקוחיים נוספיםמידע מפורט -  קבצים נגישים 
 

 


לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים