מידע כספי לרבעון השלישי 2017

ברבעון השלישי של 2017 הושגו הבנות בין ההנהלה לארגון העובדים על הסכם שכר חדש בבנק לשנים 2021-2016.
כ"ד בחשון, תשע"ח, 13 בנובמבר, 2017

ברבעון השלישי של 2017 הושגו הבנות בין ההנהלה לארגון העובדים על הסכם שכר חדש בבנק לשנים 2021-2016. 

השפעת ההסכם על הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכמה ב-104 מיליון ₪.

המדד הידוע ברבעון השלישי ירד ב-0.5%.

השפעת המדד השלילי על הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכמה ב-40 מיליון ₪.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי (לאור ההשפעות הנ"ל): 261 מיליון ₪ 

המהווה תשואה להון של 8.0%

 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 982 מיליון ₪

המהווה תשואה להון של 10.1%

 

הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השלישי: 1,105 מיליון ₪

לעומת 990 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2016

גידול של 11.6%

 

האשראי לציבור לסוף הרבעון: 178.6 מיליארד ₪

גידול של 5.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 

פיקדונות הציבור לסוף הרבעון: 184.2 מיליארד ₪

 

גידול של 6.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

 

יחולק דיבידנד של 78.3 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון השלישי

מידע מפורט​

קבצים נגישים 

 לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.​

לדיווחים והודעות קודמים