מידע כספי לשנת 2011

כ"ט באדר, תשע"ב, 23 במרץ, 2012

דו"חות כספיים שנתיים לשנת 2011

 

הרווח הנקי ב-2011: 1,044 מיליון ₪
לעומת 801 מיליון ₪ בשנת 2010
גידול של 30.3%
 
התשואה על ההון העצמי ב-2011: 14.6%
 
הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 299 מיליון ₪
לעומת 222 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 34.7%
 
התשואה להון ברבעון הרביעי: 16.9%
 
הרווח המימוני מפעילות שוטפת ב-2011: 3,067 מיליון ₪
גידול של כ-16.3% בהשוואה לשנה שעברה
 
הרווח המימוני מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי: 754 מיליון ₪
גידול של כ-7.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
 
יחס הון רובד 1: 7.77%

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227

 
 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.
 

לדיווחים והודעות קודמים