מידע כספי לשנת 2012

ז' בניסן, תשע"ג, 18 במרץ, 2013

דו''חות כספיים לשנת 2012

הרווח הנקי ב-2012: 1,076 מיליון ₪
לעומת 1,044 מיליון ₪ בשנת 2011
גידול של 3.1%
יחס הון רובד 1: 8.55%
לעומת 7.77% בסוף 2011
 
התשואה על ההון העצמי ב-2012: 13.1%

הכנסות המימון ב-2012: 3,309 מיליון ₪
גידול של 6.2% בהשוואה לשנה שעברה

האשראי לציבור: 128,651 מיליון ₪
גידול של 7.8% לעומת שנת 2011

פיקדונות הציבור: 128,499 מיליון ₪
עליה של 7.8% בהשוואה לתקופה המקבילה
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227  

מידע מפורט

לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים