מידע כספי לשנת 2021

הרווח הכספי בשנת 2021: 3,188 מיליון ₪. התשואה על ההון ב-2021: 15.8%
כ"ח באדר, תשפ"ב, 01 במרץ, 2022

הרווח הנקי בשנת 2021: 3,188 מיליון ₪
לעומת 1,610 מיליון ₪ בשנת 2020
גידול של 98.0%


התשואה על ההון ב-2021: 15.8%
בהשוואה ל-9.5% בשנת 2020


הכנסות המימון ללא בנק אגוד: 7,164 מיליון ₪
לעומת 5,806 מיליון ₪ בשנת 2020
גידול של 23.4%

יחס היעילות (Cost-Income Ratio): 54.0%


הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 679 מיליון ₪
בהשוואה ל-506 מיליון ₪ ברבעון המקביל
עלייה של 34.2%


יחולק דיבידנד של 271.6 מיליון ₪
40% מרווחי הרבעון הרביעי של 2021


מידע מפורט​ 


גילויים פיקוחיים נוספים


ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL  באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


מידע מפורט - קבצים נגישים

 

לדיווחים והודעות קודמים