מידע כספי לשנת 2007

ט"ז באדר ב, תשס"ח, 23 במרץ, 2008

נתונים עיקריים לשנת 2007

הרווח הנקי: 908 מיליון ₪
לעומת 643 מיליון ₪ בשנת 2006
גידול של כ-41.2%
 
תשואה שנתית על ההון העצמי: 17.2%
לעומת 13.0% בשנת 2006
 
הרווח הנקי ללא השפעות חד פעמיות: 681 מיליון ₪
לעומת 607 מיליון ₪ בשנת 2006
גידול של 12.2% המבטא שיעור תשואה להון של 12.9%
 
הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 147 מיליון ₪
לעומת 141 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 4.3%
 
המשך מגמת הצמיחה בפעילות הקמעונאית:
  •   גידול של 13.5% בהכנסות מעמלות כרטיסי אשראי
  •   גידול של 13% באשראי למשקי בית
  •   גיוס למעלה מ-70 אלף לקוחות יעד נטו מתחילת 2006, ועוד אלפי לקוחות נוספים
    שלא מאוכלוסיית היעד
  •   שמירת מעמד המובילות של הקבוצה בשוק המשכנתאות, עם נתח שוק ממוצע של כ-30% בשנת 2007 כולה והמשך המגמה גם בתחילת 2008 (32%)

 

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227   
 

מידע מפורט 

לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים