מידע כספי לרבעון השני 2007

ט"ז באלול, תשס"ז, 30 באוגוסט, 2007

נתונים עיקריים לרבעון השני, 2007

הרווח הנקי במחצית הראשונה: 577 מיליון ₪
לעומת 340 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד
גידול של כ-70%
 
התשואה על ההון העצמי: 23.1%
לעומת 14.5% בתקופה המקבילה אשתקד
ו-13.0% בכל שנת 2006
 
הרווח הנקי ללא השפעות חד-פעמיות: 347 מיליון ₪
לעומת 291 מיליון ₪ במחצית הראשונה של 2006
גידול של כ-19.2%
המבטא תשואה של 13.6% על ההון העצמי
 
הרווח הנקי ברבעון השני: 207 מיליון ₪
המבטא תשואה של 16.2% על ההון העצמי
 
הרווח מפעילות מימון: 996 מיליון ₪
לעומת 936 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 6.4%
 
חלוקת דיבידנד של 125 מיליון ₪
ב-20 באוגוסט 2007 החליט דירקטוריון הבנק על תשלום דיבידנד בסך של 125 מיליון ₪. היום הקובע לעניין תשלום הדיבידנד הוא 3 בספטמבר 2007, יום האקס הוא 4 בספטמבר 2007, ויום התשלום הוא 19 בספטמבר 2007.
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227   

מידע מפורט 

 
  
  
 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים