מידע כספי לרבעון שני 2012

כ"ז באב, תשע"ב, 15 באוגוסט, 2012

נתונים עיקריים לרבעון השני, 2012

הרווח הנקי ברבעון השני: 295 מיליון ₪
לעומת 252 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 17.1%
 
התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 15.4%
 
הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה: 546 מיליון ₪
לעומת 490 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד
גידול של 11.4%
 
התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 14.3% 
 
הכנסות המימון מפעילות שוטפת ברבעון השני: 815 מיליון ₪
לעומת 715 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ-14.0%
 
יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון: 8.03%
לעומת 7.77% ב-31 בדצמבר 2011
 
 
האשראי לציבור: גידול של 9.8% בהשוואה ל-30.6.2011
פיקדונות הציבור: עליה של 9.7% לעומת 30.6.2011
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227     
 

 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים