מידע כספי לרבעון השלישי 2007

י"ג בכסלו, תשס"ח, 23 בנובמבר, 2007

נתונים עיקריים לרבעון השלישי, 2007

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 761 מיליון ₪
לעומת 502 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של כ-51.6%% 
 
התשואה על ההון העצמי: 19.7%
לעומת 13.9% בתקופה המקבילה אשתקד
ו-13.0% בכל שנת 2006

הרווח הנקי ללא השפעות חד-פעמיות: 528 מיליון ₪
לעומת 453 מיליון ₪ ב-9 החודשים הראשונים אשתקד
גידול של כ-16.6%
המבטא תשואה של 13.6% על ההון העצמי

הרווח הנקי ברבעון השלישי: 184 מיליון ₪
לעומת 162 מיליון ש"ח ברבעון המקביל
גידול של כ-13.6%

יחס ההון לרכיבי סיכון: 11.48%

חלוקת דיבידנד של 75 מיליון ₪
ב-19 בנובמבר 2007 החליט דירקטוריון הבנק על תשלום דיבידנד בסך של 75 מיליון ₪. היום הקובע לעניין תשלום הדיבידנד הוא 3 בדצמבר 2007, יום האקס הוא 4 בדצמבר 2007, ויום התשלום הוא 19 בדצמבר 2007.


לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227  
 

מידע מפורט

 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים