מידע כספי לרבעון השלישי 2010

ט"ז בכסלו, תשע"א, 23 בנובמבר, 2010

נתונים עיקריים לרבעון השלישי ב- 2010 

הרווח הנקי ברבעון השלישי : 209 מיליון ₪
לעומת 156 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 34.0%
 
התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי: 12.7%
 
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 582 מיליון ₪
לעומת 416 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 39.9%
 
התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים: 11.6%
 
הרווח מפעילות מימון ברבעון השלישי: 735 מיליון ₪
גידול של כ-26.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
 
הרווח מפעילות מימון בתשעת החודשים הראשונים: 2,079 מיליון ₪
גידול של כ-20.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
 
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון: 14.04%
יחס הון רובד 1: 7.95%
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227     
 

 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.
 

לדיווחים והודעות קודמים