הודעות לעיתונות

אנו מפרסמים הודעות בכלי המדיה השונים ומאפשרים לתקשורת ולציבור להתעדכן במגוון הפעילויות שלנו. בין ההודעות: מידע על מבצעים חדשים, סקירות כלכליות של הכלכלנים והאנליסטים שלנו, פרסום תוצאות סקרים בנושאי בנקאות ועוד. ההודעות נכונות לשעתן וליום פרסומם בלבד.