Generic placeholder image

מה לבדוק כשבוחרים מניה

מסחר במניות טומן בחובו פוטנציאל לרווח לצד סיכון ותנודתיות. על מה התבססת ההחלטה על בחירה במניה?

מהי מניה?

מניה היא אחד מניירות הערך הנסחרים בבורסה, בהם גם אגרות חוב, אופציות ועוד. 
המנייה היא תעודת שותפות בחברה, המייצגת את חלקו היחסי של בעליה בחברה. בעלי מניות רשאים להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולהצביע בה, לקבל דיבידנדים ואף לזכות בבעלות על נכסיה במקרה של פירוק. בעלי המניה זכאים לזכויות נוספות, הנקבעות בתקנון החברה.

איך מעריכים חברה?

קיימות גישות שונות להערכת חברות. השכיחות שבהן הן תחזית צמיחה והערכת שווי. 
השקעה לפי תחזיות צמיחה - יש להתמקד בחברות ששיעורי הצמיחה הנומינליים שלהן צפויים לעלות על שיעורי האינפלציה והצמיחה הכלכלית במשק. חברות אלה פועלות בדרך כלל בשווקים אינטנסיביים, כדוגמת ענף ההיי-טק. לחברות בצמיחה יש, בדרך כלל, מכפיל רווח גבוה מהמקובל השוק, והן נוהגות להשקיע את רווחיהן בחזרה בחברה, במטרה לממן את התרחבות פעילותן. 
השקעה לפי הערכת שווי נכסי - יש להתמקד במניות שבנקודת זמן מסוימת, לדעת המשקיע, אינן פופולריות מספיק בקרב המשקיעים ונסחרות במחירים נמוכים, לעיתים אף מתחת לשוויין הכלכלי. לחברות כאלה יכולים להיות נכסים רבים, שבמקרים רבים אינם מוערכים כראוי על ידי השוק. הדוגמה השכיחה ביותר היא בעלות החברה על נכסי נדל"ן או אחזקות בחברות פרטיות, שמוצגים בעלות היסטורית נמוכה בדו"חות החברה.

למה עוד כדאי לשים לב?

גורם חשוב בבחירת מניות הוא הנהלת החברה. משקיעים נוהגים לבחון את איכות הניהול בחברות, ועד כמה החברה משתפת את בעלי מניותיה ברווחיה, ולא מנצלת אותם רק למשיכת משכורות ובונוסים.
עוד חשוב לזכור את נושא התנודתיות בשווי המניות: המטרה היא קודם כל למצוא את החברות בעלות פעילות עסקית יציבה, ובשלב שני לקנות את מניותיהן במחיר הוגן.
כדי להשקיע נכון על פי ניתוח חברה, יש לנקוט בהשקעה לטווח ארוך, אורך רוח והרבה סבלנות.

איך מנתחים חברה?

קיימות מספר שאלות שיש לבררן בתהליך ניתוח חברה. להלן מספר דוגמאות:
 1. מה מקורות הרווח של החברה? מהם תחומי העיסוק העיקריים שלה? בעלי איזה אופי הרווחים? האם קיימת מחזוריות בצמיחה או האם היא ליניארית? האם הרווחים נובעים מגידול אמיתי בהיקף הפעילות, או שמא מהכנסות חד-פעמיות ועוד.
 2. האם לחברה מוצר או שירות טובים? מה גודל השוק ומהם מאפייניו? מהו אופי התחרות בענף? האם לחברה חוזים לטווח ארוך ו/או צבר הזמנות? 
 3. מהן התחזיות לעתיד - סיכונים וסיכויים? האם החברה רגישה לשינויים תחיקתיים? האם לחברה חובות גדולים ביחס להון המניות או ביחס למאזן? 
 4. מהו מבנה הבעלות בחברה? האם קיים סיכוי להשתלטות עוינת או לסכסוכים בין בעלי העניין? האם קיימות עסקאות בעלי עניין רבות? איזה אחוז מהרווחים מגיע לידי בעלי המניות? האם מנהלי החברה הינם אנשי מקצוע רציניים?


 אילו כלים יכולים לסייע בניתוח חברה? 

 • הדו"חות הכספיים של החברות 
 • ניתוחים ענפיים המפורסמים לציבור
 • הודעות הבורסה של החברות
 • העיתונות
 • השוואות לחברות דומות בענף (בארץ ובחו"ל)הצגת שאלות להנהלת החברה באופן ישיר 
 • חברות שונות המפרסמות בתשלום דירוגים וניתוחים על החברות

שיטות לקביעת מחיר מניה

השיטות המקובלות ביותר הן: 
מכפיל הרווח - מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה ברווח הנקי. יחס זה מהווה מעין "כלל אצבע" האם המניה נסחרת במחיר נמוך או גבוה מערכה ה"אמיתי". משמעות הנתון היא כמה שנים ייקח לחברה להחזיר את ההשקעה, בהינתן תשקיף הרווח העתידי שלה.
מכפיל ההון העצמי - מחושב על יד חלוקת שווי השוק של החברה בהון העצמי (נכסים בניכוי התחייבויות).

הבהרות

 • מידע זה אינו מחייב את הבנק
 • אין לראות במידע זה משום המלצה או הצעה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך
 • האמור אינו תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, נתוניו, צרכיו, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדות.
 • ייעוץ השקעות יינתן על ידי יועץ השקעות בכפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, לקריטריונים ולתנאי הבנק
דרכים ליצירת קשר
לקבלת שיחת ייעוץ
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לנהל את השקעותיך אצלנו?

המקצוענים בהשקעות שלנו זמינים לך גם ב-WhatsApp
וישמחו לתת את כל המידע