Generic placeholder image

לחשוב מראש על הפנסיה: המוצרים שחשוב להכיר

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? ואולי קופת גמל לתגמולים? לנוחותך, ריכזנו מידע מקיף על מוצרי החיסכון לפנסיה, ההבדלים ביניהם והיתרונות של כל אחד מהם

התחלת עבודה חדשה והמעסיק פתח עבורך חיסכון פנסיוני כנדרש על-פי חוק פנסיה חובה? נהדר. אך מה זה אומר בפועל?

בהתאם לרגולציה הקיימת כיום, לעובד ניתנת הזכות לבחור באיזו חברה לנהל את החיסכון הפנסיוני, ומי יהיה הגורם המקצועי (סוכן / יועץ פנסיוני של הבנק) שיטפל וינהל את החיסכון לאורך השנים. מסיבה זו, חשוב להכיר מקרוב את המוצרים הפנסיוניים השונים, ולהבין מה היתרונות שלהם ומהם ההבדלים ביניהם.


קרן פנסיה: ביטחון לא רק אחרי הפרישה

קרן פנסיה היא למעשה מעין "קופת חיסכון משותפת", אשר מעניקה לחוסך בה פנסיה חודשית מגיל פרישה. גובה הפנסיה תלוי בסך הסכומים שהצטברו בה לאורך השנים, לאחר שהופרשו מדי חודש מהשכר החודשי, ובניכוי עלויות. לכל קרן פנסיה מספר מסלולי השקעה, עם רמות סיכון שונות, המותאמות לצורכי הלקוחות ולהעדפותיהם השונות.

הסכומים הנצברים מדי חודש בקרן הפנסיה מושקעים בשוק ההון בהתאם למדיניות מסלול ההשקעה שנבחר, באחד ממסלולי ההשקעה שבוחר החוסך.

מלבד אפיק החיסכון של קרן הפנסיה - קצבת הפנסיה שתשרת אותנו לאחר הפרישה מהעבודה, קרן הפנסיה כוללת גם רכיב ביטוחי מובנה המעניק כיסוי למקרה של נכות ושל פטירה:

קצבת שאירים - המבטיחה קצבה במקרה מוות של המבוטח לשארי המבוטח (בן או בת הזוג וילדיהם).
קצבת נכות - המבטיחה קצבה במקרה שהמבוטח איבד את יכולת ההשתכרות שלו כתוצאה מפגיעה / נכות.

חשיבות הרכיב הביטוחי דוגמת קצבת שאירים משתנה בהתאם למצבו המשפחתי של החוסך, וניתן לבצע בו התאמות כדי להבטיח צבירות אופטימליות בעת היציאה לפנסיה.


ביטוח מנהלים: מעין "חוזה אישי"

ביטוח מנהלים אף הוא אחד מאפיקי החיסכון לטווח ארוך הנהוגים במדינת ישראל ואשר המשלם קצבת פנסיה במועד הפרישה. מדובר בסוג של "פוליסת ביטוח" המשלבת בנוסף לאפיק הפנסיוני גם ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) ואף מאפשרת הוספת רכיב אובדן כושר עבודה (בתשלום נוסף), המבטיח תשלום קצבה במקרה של נכות או אובדן יכולת ההשתכרות.

בשונה מקרן פנסיה המבוססת על תקנון אחיד לכל העמיתים, העשוי להשתנות בנסיבות שונות במהלך חיי החיסכון, בביטוח מנהלים החוסך חתום על מעין "חוזה אישי" מול חברת הביטוח, ותנאי החיסכון ודמי הניהול נשמרים.

ביטוחי מנהלים ותיקים מלפני 2012 נהנים ממקדם קצבה מובטח, שאינו מושפע משינויים בתוחלת החיים, אך ביטוחי המנהלים החדשים יותר מושפעים משינויים במקדם הקצבה.

גם הכספים בביטוח מנהלים מושקעים במסלולי השקעה ברמות סיכון שונות, לפי בחירת המבוטח.


קופת גמל לתגמולים: ללא רכיבי ביטוח

קופת גמל לתגמולים היא מכשיר חיסכון פנסיוני טהור, שבשונה מקרן פנסיה, למשל, אינו כולל רכיבי ביטוח למקרי נכות או מוות, וכל שקל שנצבר בה מוקדש כולו לצבירת חיסכון לפנסיה.

קיים הבדל לגבי אופן תשלום הכספים שנצברו בקופת גמל בשל הפקדות לפני שנת 2008, לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008:

  • סכומים שנצברו בקופות שנפתחו עד 2008, ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי (הון) בהגעת החוסך לגיל פרישה.
  • כספים שנצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008 ישולמו לחוסך בדרך של קצבה חודשית לכל חייו החל ממועד הפרישה, באמצעות קופה משלמת לקצבה (ניתן להחליט לאיזה מוצר משלם קצבה מעוניינים להעביר את הכספים).

    בקופת גמל לתגמולים טמונה הטבת מס ייחודית לפורשים - תיקון 190, המאפשר משיכה של הכספים שנצברו בשיעור מס מופחת בהגעה לגיל פרישה (החל מגיל 60)

קרן השתלמות: "מתנת מס" לשכירים ולעצמאים

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון לטווח קצר ובינוני, שבשונה מקרן פנסיה או קופת גמל אינה מיועדת למשיכה דווקא בפנסיה, ומאפשרת למשוך את הכספים שנצברו בה לאחר 6 שנים בלבד ממועד ההפקדה הראשונה (או כעבור 3 שנים לחוסכים מגיל פרישה). בנוסף, קרן השתלמות היא למעשה אפיק חיסכון שמאפשר משיכת הכספים שנצברו כסכום הוני חד פעמי ללא מס רווחי הון (עד לתקרה המשתנה מעת לעת).

עצמאי יכול להפקיד לקרן ההשתלמות בהפקדות חודשיות או חד פעמיות בהתאם לגובה תקרת ההפקדה והטבת המס, ואילו שכיר לא יכול להפקיד באופן עצמאי אלא באמצעות המעסיק בלבד.

המעביד יכול להפריש עד תקרה של 7.5% מהשכר, כאשר הפרשת העובד חייבת להיות בשיעור של שליש לפחות מזו של המעסיק.

קרן השתלמות אינה מחליפה קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל לתגמולים המיועדים לחיסכון פנסיוני ארוך טווח, אלא מתווספת אליהן ומאפשרת כאמור אפיק חיסכון נוסף.


לכל מוצר פנסיוני היתרונות שלו, והוא נותן מענה לצרכים שונים. חשוב לבחור ולהתאים את המוצר הרלוונטי באמצעות גורם פנסיוני אובייקטיבי תוך התייחסות לאופי המוצר, הרכבו ומידת התאמתו לצרכים ולמצב האישי.

 

 

הבהרות

  • האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
  • האמור לעיל הינו למטרות אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד.
  • מתן יעוץ פנסיוני על ידי הבנק כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, להוראות הדין ולהוראות ההסכם.
  • הצטרפות למוצר פנסיוני או הישארות בו עקב הייעוץ מזכה את הבנק בעמלות הפצה מהיצרנים הפנסיונים בהתאם לחוק.
דרכים ליצירת קשר
לקביעת פגישת ייעוץ פנסיוני ללא תשלום
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)