Generic placeholder image

הגעת לגיל פרישה? כדאי להכיר את תיקון 190

מה עומד מאחורי תיקון 190? למי הוא רלבנטי? איך הוא יכול לחסוך לכם כסף ומה צריך לעשות כדי לקחת חלק "בחגיגה"?

משרד האוצר יזם את תיקון 190 במטרה לעודד את האזרחים והגמלאים להפקיד את הכספים שחסכו לאורך השנים בקופות גמל וכך ליהנות מהטבות מס מבלי לפגוע בנזילות הכספים. התיקון אף מאפשר להגדיל את הכספים המיועדים לגיל הפנסיה במסגרת  הונית או כקצבה, תוך ניצול הטבות המס.


אילו הטבות כלולות בתיקון 190?

  • כמו כל חיסכון בקופת גמל, גם כאן נהנה החוסך מפיזור השקעות רחב בארץ ובחו"ל, ואפשרות להשקיע נכסים לא סחירים כמו תשתיות ונדל"ן מניב.
  • תשלום מס מופחת - מעל גיל 60 ניתן למשוך את הכספים בכל עת בדרך של קצבה חודשית ללא תשלום מס, או במשיכה הונית בתשלום מס מופחת בגובה 15% על הרווח הנומינלי (לעומת 25% מס על הרווח הריאלי).
  • אפשרות לדחיית תשלום מס ורווח הון למועד משיכת הכספים גם במעבר בין מסלולים.
  • עלויות ניהול מופחתות בהשוואה לאפיקים אחרים.
  • פטור מלא ממס למוטבים במות המבוטח לפני גיל 75.

מי יכול ליהנות מתיקון 190?

כל אדם שעבר את גיל 60  ומקבל פנסיה מינימלית (כ-4,500 ₪) או חוסך מעל גיל 50 שאמור לקבל פנסיה מינימלית לכשיפרוש, יכול להפקיד את כספי החיסכון שלו בקופת גמל וליהנות מהטבות המס בפדיון הכספים.


מה צריך לעשות כדי ליהנות מהיתרונות?

לבצע הפקדה חד פעמית או מספר הפקדות בקופות גמל ללא הגבלת סכום ולציין שהכספים מופקדים לפי תיקון 190.

ניתן לבצע משיכה (חלקית או מלאה) מקופת הגמל על-פי התיקון כאשר גיל החוסך הוא 60 ומעלה והוא מקבל קצבה חודשית וקבועה מקרן פנסיה או מביטוח מנהלים בסכום מינימלי של כ-4,500 ₪. על הלקוח להוכיח קבלת קצבה בפועל של 3 חודשים.


האם יש חסרונות?

על משיכת הכספים לפני גיל פרישה מוטל מס בשיעור של 35% מהיתרה כולל הקרן (משיכה שלא כדין). כלומר, כספי לקוח שהפקיד כספים בתיקון 190 טרם הגיעו לגיל 60 אינם נזילים.


 

הבהרות

  • האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
  • האמור לעיל הינו למטרות אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד.
  • מתן יעוץ פנסיוני על ידי הבנק כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, להוראות הדין ולהוראות ההסכם.
  • הצטרפות למוצר פנסיוני או הישארות בו עקב הייעוץ מזכה את הבנק בעמלות הפצה מהיצרנים הפנסיונים בהתאם לחוק.
דרכים ליצירת קשר
לקביעת פגישת ייעוץ פנסיוני ללא תשלום
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לנהל את השקעותיך אצלנו?

המקצוענים בהשקעות שלנו זמינים לך גם ב-WhatsApp
וישמחו לתת את כל המידע