Generic placeholder image

ייעוץ פנסיוני

מזמינים אותך ליהנות ממערך היועצים הפנסיוניים שלנו ומייעוץ אובייקטיבי

החיסכון הפנסיוני הוא אחת ההשקעות המשמעותיות ביותר להבטחת העתיד הכלכלי. גובה קצבת הפנסיה מושפע מסכום החיסכון שנצבר לאורך השנים, וסכום זה מושפע ממשך החיסכון ורציפותו, תשואות, התאמה למצב האישי, דמי ניהול ועוד.

אחת למספר שנים חשוב לבדוק את מצבו והתאמתו של החיסכון הפנסיוני למצב האישי המשתנה, ולוודא שבבוא היום ייתן מענה לצרכים הפנסיוניים.


יתרונות הייעוץ הפנסיוני במזרחי-טפחות

 • ​​​​​​​​​​​​​​​פגישת ייעוץ ללא תשלום או התחייבות  ​​​​
 • מערכת תומכת ייעוץ מהמתקדמות ביותר בשוק הפנסיוני כיום
 • יועצים פנסיוניים אובייקטיביים, מקצועיים ומנוסים ביותר

קבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ לגבי הנכסים הפנסיוניים האישיים - ללא תשלום​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

המסלקה​ הפנסיונית מספקת תמונת מצב מלאה ועדכנית לגבי הנכסים הפנסיוניים שנצברו עבורך במהלך שנות עבודתך.​​​​​​​​​​​​​ כך הופך המידע על החסכונות הפנסיונים - ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קרן השתלמות וקופת גמל - לנגיש יותר מתמיד. המסלקה מקבלת ומרכזת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל, ופועלת בפיקוח משרד האוצר.  

ניתן לשוחח עם היועץ הפיננסי ולאשר טלפונית לקבל את המידע מהמסלקה הפנסיונית. 

טופס לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית

טופס למתן הרשאה חד פעמית לקבלת המידע


​מה כולל הייעוץ הפנסיוני?​

 • קבלת מידע על המוצרים הפנסיוניים שלך לפני הפגישה הראשונה - לאחר קבלת אישורך אנו מקבלים מהמסלקה הפנסיונית ריכוז כל המוצרים הפנסיוניים שברשותך. הבנק מממן את מלוא עלות הפנייה למסלקה.

 • פגישת ייעוץ ראשונה - בפגישה יבחן היועץ את הנתונים האישיים שלכם כמו גיל, מצב משפחתי, רמת הכנסה ורמת הסיכון המועדפת עליכם. היועץ יבחן וימליץ לכם על ההסדר הפנסיוני הטוב ביותר עבורכם.
 • ​ייעוץ פנסיוני מתמשך - היועצים שלנו מעניקים יעוץ בהתאם לשינויים בצרכים האישיים שלכם - למשל הולדת ילד, הכנסה נוספת ועוד. במקביל, הבנק עוקב באופן קבוע אחר ביצועי המוצרים הפנסיונים השונים וכן אחר התפתחויות בשווקים הפיננסים ומעדכן את מודל הייעוץ בהתאם.​ אנו מזמינים אותך להגיע לפגישת ייעוץ אחת לשנה ולעדכן, במידת הצורך, את הרכב החיסכון הפנסיוני.


עקרונות הייעוץ הפנסיוני במזרחי-טפחות:

 1. חיסכון פנסיוני אישי מותאם לרמת הסיכון שבחרת
  רמת הסיכון המתאימה נקבעת בתהליך משותף של הלקוח יחד עם היועץ, באמצעות מודל ממוחשב מתוחכם וייחודי לבנק.

 2. התבססות על מדדים כמותיים
  מודל הייעוץ של הבנק מושתת על מדדים כמותיים ואיכותיים. שימוש בנתונים פומביים מבטיח שקיפות ואובייקטיביות של ההמלצות. המדדים כוללים, בין היתר, תשואות על פני תקופות, מדדי סיכון והרכב נכסים.

 3. בניית תיק חיסכון פנסיוני
  התיק הפנסיוני נבנה תוך התחשבות בכל הגורמים החשובים לחוסך:
  גובה ההפקדה האפשרי, גיל החוסך, מצב משפחתי ובריאותי, תחום העיסוק, הצרכים ושיקולים הקשורים להעדפות החוסך באשר למוצר הפנסיוני: גובה דמי הניהול, רמת הסיכון, איכות ניהול ההשקעות, איזון אקטוארי ועוד.


​לאמ​נת השירות ללקוחות הייעוץ הפנסיוני

ייעוץ פנסיוני - התניות משפטיות


 

הבהרות

 • האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
 • האמור לעיל הינו למטרות אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד.
 • מתן יעוץ פנסיוני על ידי הבנק כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, להוראות הדין ולהוראות ההסכם.
 • בנק מזרחי טפחות בע"מ, בעלי מניותיו, מנהליו ועובדיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
 • הצטרפות למוצר פנסיוני או הישארות בו עקב הייעוץ מזכה את הבנק בעמלות הפצה מהיצרנים הפנסיונים בהתאם לחוק.
דרכים ליצירת קשר
לקביעת פגישת יעוץ פנסיוני ללא תשלום
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבוע פגישת ייעוץ פנסיוני אצלנו

היועצים הפנסיוניים שלנו זמינים לך גם ב-WhatsApp
וישמחו לתת את כל המידע