Generic placeholder image

6 טעויות נפוצות לגבי הפנסיה שלנו

מדי חודש אנו מפרישים לפנסיה שלנו, אך לא תמיד נותנים את דעתנו לשאלה האם אכן יבטיח החיסכון הזה את העתיד הפנסיוני

עם העלייה בתוחלת החיים אנו צפויים לחיות כשליש מחיינו מכספי הפנסיה. התנהלות נכונה בנוגע לחיסכון הפנסיוני עשויה להגדיל במאות או אלפי שקלים את קצבת הפנסיה, לכן חשוב להיות עם היד על הדופק בנושא עוד הרבה לפני הפרישה לגמלאות.

אז מאילו טעויות נפוצות חשוב להמנע בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלנו?

 1. להתעלם מהנתונים ב"תלוש המשכורת
  אנו מתעניינים בעיקר בסכום נטו שעבר לחשבון הבנק, אך תלוש השכר מלמד אותנו רבות על הפנסיה העתידית. חשוב להבין מאיזה חלק של השכר מפרישים לנו לפנסיה. פעמים רבות  קיים פער עצום בין המשכורת שנכנסת לנו לחשבון הבנק לבין "השכר הקובע" ממנו מפרישים העובד והמעסיק לחיסכון הפנסיוני. ניתן לשקול הגדלת הפקדות לפנסיה מהשכר הנוסף שאינו נכלל ב"שכר הקובע", כמו נסיעות, גמול השכלה, ביגוד,     תוספת סיכון ייחודית ועוד. תוספת הפקדה זו באמצעות פתיחת קופת גמל חדשה מזכה בהטבות מס ומגדילה את החיסכון שלנו.

 2. להתעלם מהדוח הרבעוני/השנתי
   
  חברות הביטוח והפנסיה שולחות לנו דו"ח רבעוני ושנתי. מומלץ להשקיע בלימוד והבנת הדו"ח, המפרט את הסכומים שהופקדו, מאילו מרכיבי שכר הופרשו, מהי הפנסיה החודשית הצפויה, מהו גובה דמי הניהול שאנו משלמים, מה התשואה השנתית שהושגה ועוד. מידע זה זמין עבורנו בכל עת, באזור האישי באתרים של החברות המנהלות.

 3. לפדות את כספי הפיצויים בעזיבת מקום עבודה
  כספי הפיצויים מהווים כ-40% מהצבירות ומהפנסיה החודשית. כן, כן, מדובר בסכום עצום. כיוון שמשיכת כספי הפיצויים בעת מעבר בין מקומות עבודה עשויה להפחית את גובה קצבת הפנסיה הצפויה, מומלץ להתייעץ לפני משיכתם.

 4. לא לבדוק את דמי הניהול
   
  לרוב ניתן להפחית משמעותית את דמי הניהול אם נפנה ישירות או נפעל להפחתתם באמצעות יועץ פנסיוני. אם לא ניזום הפחתה בדמי הניהול, כנראה נשלם את דמי הניהול המקסימליים.

 5. להצטרף למסלול השקעה באופן אוטומטי
   
  חשוב לבחור באופן מושכל את מסלול ההשקעה של החיסכון הפנסיוני בהתאם לגיל, למצב המשפחתי, למצב הבריאות וכד'.

 6. משיכת כספים מקרן ההשתלמות
  הכספים הצבורים בקרן ההשתלמות נזילים לאחר 6 שנים. כל עוד אנו לא מושכים את הסכום הצבור או חלקו, הכספים נשארים נזילים, פטורים ממס וניתן להמשיך להפקיד בקרן. אנו ממליצים להתייעץ עם יועץ פנסיוני לפני משיכת הכספים מהקרן, על מנת לבדוק חלופות.


 

הבהרות

 • האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
 • האמור לעיל הינו למטרות אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד.
 • מתן יעוץ פנסיוני על ידי הבנק כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, להוראות הדין ולהוראות ההסכם.
 • הצטרפות למוצר פנסיוני או הישארות בו עקב הייעוץ מזכה את הבנק בעמלות הפצה מהיצרנים הפנסיונים בהתאם לחוק.
דרכים ליצירת קשר
לקביעת פגישת יעוץ פנסיוני ללא תשלום
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לנהל את השקעותיך אצלנו?

המקצוענים בהשקעות שלנו זמינים לך גם ב-WhatsApp
וישמחו לתת את כל המידע