Generic placeholder image

השקעות לעסקים

לבנק מזרחי-טפחות פיקדונות לטווח קצר או בינוני שעונים על הצרכים הייחודיים של העסק שלך

פיקדון ענבים פריים 6 שנים

​הפיקדון מאפשר לך גם לחסוך כל חודש באמצעות הוראת קבע וגם ליהנות מתחנות יציאה תכופות במהלך תקופת הפיקדון.

יתרונות הפיקדון:

 • גמישות: ניתן לשנות את סכום ההפקדה החודשית בכפוף לתנאי התוכנית
 • נזילות: ניתן למשוך את הכסף מידי 3 חודשים

מאפייני הפיקדון:

 • סוג פיקדון: 286
 • תקופת הפיקדון: 6 שנים
 • סכום מינימום להפקדה: 200 ₪ בחודש
 • מגזר הצמדה: שקלי לא צמוד
 • מסלול ריבית: ריבית ניידת כמרווח קבוע מריבית הפריים. המרווח נשמר לאורך כל תקופת הפיקדון


רימונים יומי פריים לשנתיים

פיקדון לשנתיים המעניק לך אפשרות למשוך את הכספים כבר מתום שבוע ממועד ההפקדה.

יתרונות הפיקדון:

 • ריבית: גם בתקופה זו כאשר הריבית אפסית, הפיקדון מאפשר לך ליהנות מריבית על פיקדון הנזיל לך מדי יום, תוך שמירה על המרווח מהפריים למשך שנתיים
 • נזילות: הפיקדון מעניק לך אפשרות למשוך את הכספים באופן מלא או חלקי כבר מתום שבוע ממועד ההפקדה

מאפייני הפיקדון:

 • סוג פיקדון: 290
 • תקופת הפיקדון: 2 שנים
 • סכום מינימום להפקדה: 1,000 ₪
 • מגזר הצמדה: שקלי לא צמוד
 • מסלול ריבית: ריבית ניידת כמרווח קבוע מריבית הפריים


 

הבהרות

 • בנק מזרחי-טפחות בע"מ לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו
 • מידע זה אינו מחייב את הבנק
 • אין לראות במידע זה משום המלצה או הצעה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך
דרכים ליצירת קשר
לקבלת שיחה מבנקאי
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לנהל את השקעותיך אצלנו?

המקצוענים בהשקעות שלנו זמינים לך גם ב-WhatsApp
וישמחו לתת את כל המידע