Generic placeholder image Generic placeholder image
שאלות ותשובות
שאלות ותשובות

בשירות האינטרנט של מזרחי-טפחות ניתן לבצע העברה לבנק הדואר:

  1. נכנסים לתפריט "עובר ושב"

  2. בוחרים "העברות ותשלומים" >> "העברה לחשבון אחר"

  3. מתוך רשימת הבנקים, בוחרים את בנק הדואר (09)

  4. מזינים את יתר הפרטים הנדרשים להעברה: סניף הדואר הרלוונטי, סכום ועוד.לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות