Generic placeholder image Generic placeholder image
מהו מתווה הקפאת המשכנתא בעקבות "חרבות ברזל"?
מהו מתווה הקפאת המשכנתא בעקבות "חרבות ברזל"?

האם מתווה בנק ישראל להקפאת תשלומי המשכנתא חל על כל תושבי ישראל?

מתווה בנק ישראל מתייחס לשתי קבוצות אוכלוסייה:

  1. לקוחות שעומדים באחד או יותר מהתנאים הבאים: מתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה; נאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם המדינה; בעלי קרבה מדרגה ראשונה לחללים, לחטופים או לנעדרים; משרתים במילואים או גויסו בצו 8; בנוסף, על פי מתווה בנק ישראל המעודכן מ-1.1.24, נכללים בקבוצה זו גם חטופים או נעדרים שחזרו; משתתפי פסטיבל נובה ברעים, ב-7.10.
    אוכלוסיית לקוחות זו נקראת במתווה "המעגל הראשון", ומי שנמנים עמה זכאים לפי המתווה המעודכן של בנק ישראל ל-3 חודשי הקפאת משכנתא מלאה, ללא ריבית על סכום הדחייה וללא עמלת שינוי לוח תשלומים.
    ללקוחות אלה, בנק-מזרחי טפחות מאפשר תקופה ארוכה יותר של דחיית תשלומים באותם תנאים של מתווה בנק ישראל, ובנוסף מאפשר להגיש בקשה לדחיית תשלומים מלאה למשך 12 חודשים.
    לתשומת לבכם, אם כבר אושרה לכם דחיית תשלומים ארוכה מ-3 חודשים (לפני פרסום הארכת מתווה בנק ישראל בחודש ינואר 2024), כאשר בחודשי הדחייה הרביעי עד השישי (אם אושרו לכם), תנאי הדחייה טובים פחות מתנאי מתווה בנק ישראל, אזי בעקבות המתווה המעודכן, ימיר לכם הבנק, באופן אוטומטי וללא צורך בפנייה אלינו, את תנאי דחיית תשלומים בחודשים אלו לתנאי מתווה בנק ישראל הטובים יותר - כולל הטבת הבנק של פטור מהצמדה ולפי פריסת תשלומים בגין תקופת הדחייה, הזהה לפריסת התשלומים בגין חודשי מתווה בנק ישראל הקודמים שאושרו.


  2. בקבוצת הלקוחות השנייה שהגדיר בנק ישראל נמנים כל הלקוחות שאינם לקוחות המעגל הראשון. לקוחות אלה, של "המעגל השני", זכאים ל-3 חודשי הקפאת תשלומים מלאה, בריבית ההלוואה (כולל ריבית דריבית) וללא עמלת בגין שינוי לוח התשלומים.
    ללקוחות אלה, בנק מזרחי-טפחות מאפשר לבחור מבין כמה סוגים של דחיית תשלומים של עד 12 חודשים ולהגיש בקשה בהתאם לצורך.

למידע נוסף על הקפאת משכנתא


אנו לקוחות מ"המעגל הראשון". מתי נשלם את התשלום הראשון לאחר ההקפאה ואיך ההקפאה תתבטא בלוח התשלומים?

ללקוחות "המעגל הראשון", פריסת התשלומים לפי מתווה בנק ישראל ופריסת התשלומים שנדחו על פי הרחבת המתווה שאיפשר הבנק, תתבצע באמצעות מתן הלוואה חדשה ייעודית, בגובה סכום הדחייה, ללא ריבית וללא הצמדה.
מועד פירעון ההלוואה יחל בתום שנה מסיום תקופת הדחייה שאושרה על ידי הבנק, וייפרס על פני תקופה של 4 שנים, בתשלומים חודשיים שווים ורצופים.

מחשבון הקפאת משכנתא לשימושכם


איך נדע שההקפאה שביקשנו אושרה?

לאחר שהבנק יאשר את ההקפאה שביקשתם, תקבלו מאתנו הודעת SMS. ההודעה תישלח אליכם עד לסוף החודש שבו אושרה, לפני ביצוע החיוב הקרוב.


האם הקפאת משכנתא פוגעת בדירוג האשראי?

ההקפאה אינה פוגעת בדירוג האשראי שלכם.

 

 

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות