Generic placeholder image Generic placeholder image
איך מפקידים כסף מזומן בשירות עצמי?
איך מפקידים כסף מזומן בשירות עצמי?

ניתן להפקיד עד 5,000 ₪ במזומן בדרך הנוחה לך:

  • בכל אחד מסניפי הבנק - בהתאם לשעות הפעילות בסניף.

  • באמצעות מעטפת שירות באשנב הבנק.

    לנוחותך, באתר הבנק ניתן לאתר סניפים שיש בהם אשנב בנק.


לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות