Generic placeholder image Generic placeholder image
איך מפקידים צ'קים?
איך מפקידים צ'קים?

ניתן להפקיד צ'ק בדרך הנוחה לך:

  • בכל אחד מסניפי הבנק - בהתאם לשעות הפעילות בסניף

  • בעמדות השירות - ניתן לבצע הפקדת צ'ק במכונה בכל אחת מעמדות השירות שפרוסות בסניפים. ניתן להפקיד עד 20 צ'קים בהפקדה אחת. סכום מקסימלי להפקדת צ'ק על ידי מבצע הפעולה הרשום בחשבון הוא עד 200,000 ₪ לצ'ק. סכום מקסימלי להפקדת צ'ק על ידי מבצע הפעולה הרשום בחשבון נותן שירותים פיננסיים הוא עד 100,000 ₪ לצ'ק. סכום מקסימלי להפקדת צ'ק על ידי מבצע הפעולה שאינו רשום בחשבון הוא עד 50,000 ₪ לצ'ק. לא ניתן להפקיד צ'ק דחוי שהתאריך הנקוב בו הוא תאריך עתידי. לנוחותך, במנגנון איתור סניפים​ ניתן לאתר סניפים שיש בהם עמדות שירות.

  • באפליקציה לניהול חשבון. ניתן להפקיד עד 100,000 ₪ בצ'ק אחד, עד 160,000 ₪ ביום עסקים, ועד 330,000 ₪ בחודש. ניתן לראות את סטטוס ההפקדה, למשל צ'ק ממתין לטיפול הסניף, הפקדת הצ'ק נדחתה ועוד. לנוחותך סרטון הדגמה שילווה אותך שלב אחר שלב ​בהפקדת צ'קים באפליקציה. 
     לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות