Generic placeholder image Generic placeholder image
עבור אילו מוצרים ניתן לקבל ייעוץ פנסיוני?
עבור אילו מוצרים ניתן לקבל ייעוץ פנסיוני?

היועצים הפנסיונים של מזרחי-טפחות בוחנים עבור הלקוחות את המוצרים הבאים:

  • קרנות פנסיה
  • קופות גמל
  • קרנות השתלמות (אם יש ברשותם)

הבחינה נעשית מתוך ראייה כוללת של התיק ומתוך הבנת הצרכים הקיימים והעתידיים של הלקוחות.

בהתאם לרגולציה הקיימת כיום, לעובדים ישנה זכות לבחור באיזו חברה לנהל את החיסכון הפנסיוני, ומי יהיה הגורם המקצועי (סוכן / יועץ פנסיוני של הבנק) שיטפל וינהל את החיסכון לאורך השנים. מסיבה זו, חשוב להכיר מקרוב את המוצרים הפנסיוניים השונים, ולהבין מהם היתרונות שלהם ומהם ההבדלים ביניהם.


לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות
דרכים ליצירת קשר
לקביעת פגישת ייעוץ פנסיוני ללא תשלום
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)