Generic placeholder image Generic placeholder image
מהו שטר משכנתא?
מהו שטר משכנתא?

שטר משכנתא נועד לביצוע שיעבוד הנכס לבנק לפי הסכם ההלוואה. השטר מופק לצורך רישום משכנתא על הנכס בטאבו.

השטר מפרט את פרטי הנכס הממושכן, פרטי הממשכן, הבנק שלטובתו נרשמה המשכנתא והתנאים המיוחדים של המשכנתא.

להפקת שטר משכנתא יש לשלוח למרכז המשכנתאות את הטופס בצירוף המסמכים המצוינים בו.

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות

הבהרות

  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
  • אין באמור לעיל משום אישור ההלוואה