Generic placeholder image

טפסים שימושיים לניהול משכנתא

במהלך חיי המשכנתא נדרש לעיתים להגיש טפסים שונים למרכז המשכנתאות של הבנק. לנוחותכם ריכזנו מגוון טפסים שימושיים בנושא

הטפסים מוצגים בפורמט PDF. מומלץ לוודא כי ברשותכם גרסה עדכנית של תוכנת אקרובט. אפשר לשמור את הטפסים במחשבך כקובץ PDF .

בכל עת ניתן ליצור עמנו קשר ולקבל מידע וסיוע בטלפון 8860* שלוחה 4 ואז 3 (מחו"ל: 972-76-8048860+) בימים א'-ה' 08:00-18:30, ימי ו' 08:00-13:00


הקפאת תשלומי משכנתא​

כדי להקל על לקוחותינו הזקוקים לכך בשל המצב הכלכלי, אנו מאפשרים הקפאת תשלומי המשכנתא.

הפעולה נעשית ללא שינוי תקופת ההלוואה המקורית.

אם הקפאתם בעבר את תשלומי המשכנתא שלכם וההקפאה עדיין פעילה, אתם יכולים להקטין את ההחזרים החודשיים של תשלומי המשכנתא לתקופה של 6-1 חודשים.

השינוי יחול על כל ההלוואות של אותו הרכב לווים שיצוין בבקשה. לאחר הגשת הבקשה תתקבל תשובה בהודעת SMS.
הבנק עושה כמיטב יכולתו לטפל בהקדם בפניות לקוחות, אולם עקב עומסים חריגים של פניות, בקשתך תטופל רק לאחר מועד החיוב הקרוב (אלא אם כן תישלח הודעה אחרת).

לקבלת פרטים נוספים על הקפאת תשלומי משכנתא​

להגשת בקשה

 


בקשה להפקת שטרי משכנתא

למה מיועד הטופס?

שטר משכנתא נועד לביצוע שיעבוד הנכס לבנק לפי הסכם ההלוואה. השטר מופק לצורך רישום משכנתא על הנכס בטאבו. השטר מפרט את פרטי הנכס הממושכן, פרטי הממשכן, הבנק שלטובתו נרשמה המשכנתא והתנאים המיוחדים של המשכנתא.

איך מגישים את הטופס?

להפקת שטר משכנתא יש לשלוח את הטופס בצירוף המסמכים המצוינים בו למרכז המשכנתאות בדוא"ל stf@umtb.co.il.

להורדת הטופס


הקמה או שינוי הרשאה לחיוב חשבון ​

ניתן להקים או לשנות באופן עצמאי הרשאה לחיוב חשבון לקוד מוסד 704 (בנק מזרחי-טפחות) באתר הפעולות>>אזור עובר ושב. את ההרשאה יש לשלוח לפקס 03-5686982 או למייל stf@umtb.co.il.

אם החיוב מפוצל במספר חשבונות או שהבקשה מתייחסת לחשבון בנק שאינו של הלווים, יש לפנות למרכז המשכנתאות (8860*) לקבלת הנחיות.

לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול.​

להגשת בקשה


בקשה לשינוי מועד הפירעון החודשי​​​

מטרת הבקשה

לשנות את מועד החיוב החודשי של הלוואת המשכנתא.
מועדי החיוב האפשריים הם: 1, 10 או 15 בחודש.
שינוי מועדי החיוב כרוך בעמלה ובהתחשבנות חד פעמית.
שינוי המועד חל מהחודש הבא, בתנאי שהבקשה הוגשה עד ה-23 בחודש הנוכחי. אם הבקשה מוגשת לאחר 23 בחודש – השינוי יחול בעוד חודשיים.

איך מגישים את הבקשה

נכנסים לאתר הפעולות ומגישים בקשה לשינוי מועד החיוב.
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול​

להגשת בקשה


בקשה לשחרורי שעבודים ​​

מטרת הבקשה

קבלת שחרורי שעבודים ומשכונים (לאחר סילוק מלא) בנוהל מזורז תוך 14 ימי עסקים מקבלת המסמכים הרלבנטיים.
להנפקת מסמכי שחרור שעבוד בהליך מזורז, יש להיכנס לאתר הפעולות, להגיש בקשה לשחרור שעבוד ולצרף את המסמכים הרלבנטיים מבין המסמכים הבאים:

  • נסח טאבו או אישור זכויות
  • דו"ח רישום משכון ודו"ח תוצאות עיון

איך מגישים את הבקשה

ממלאים את הפרטים ולאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול.​

להגשת בקשה


הודעה על פטירת לווה

למה מיועד הטופס?

הטופס נועד להגשת תביעת ביטוח חיים בעקבות פטירת לווה המבוטח בביטוח חיים קבוצתי (קולקטיב) שנעשה באמצעות הבנק.
לאחר הגשת הטופס, יטפל הבנק בהגשת התביעה לחברת הביטוח, וחברת הביטוח תיצור קשר ישירות עם הפונה להמשך הטיפול.
לתשומת לבכם: יש להמשיך בתשלומי הלוואת המשכנתא עד לקבלת תשובה מחברת הביטוח.

איך מגישים את הטופס?

הטופס ימולא על ידי המודיע על הפטירה והרופא שטיפל במנוח/ה.
שולחים את הטופס בצירוף תעודת פטירה וצו ירושה (אם יש) וכן כל מסמך אחר התומך בתביעה לדוא"ל stf@umtb.co.il
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול​​

(מספר טופס 2​142)

להורדת הטופס


בקשה לקבלת פטור מביטוח נכס

למה מיועד הטופס?

הטופס נועד לבעלי משכנתא המבקשים לקבל פטור מביטוח נכס משועבד.
לקבלת הפטור יש לציין את פרטי הנכס ולבחור את הסיבה לבקשת הפטור מתוך הסיבות המצויינות בטופס. 

איך מגישים את הטופס?

שולחים לדוא"ל stf@umtb.co.il
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול

(מספר הטופס 2812)

להורדת הטופס


​בקשה לקבלת פטור מביטוח חיים

למה מיועד הטופס?

הטופס נועד לבעלי משכנתא המבקשים לקבל פטור מביטוח חיים בגין המשכנתא.
לקבלת הפטור יש לציין את פרטי הנכס ולבחור את הסיבה לבקשת הפטור מתוך הסיבות המצויינות בטופס. 

איך מגישים את הטופס?​

שולחים לדוא"ל silukim@umtb.co.il
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול

(מספר טופס 2818)

להורדת הטופס


הנפקת מכתב כוונות ​​דיגיטלי

מטרת הבקשה

את הבקשה צריכים להגיש לקוחות שמסלקים או ממחזרים משכנתא והתבקשו להנפיק מכתב כוונות הכולל את פרטי הנכס המשועבד להבטחת ההלוואה, כפי שמופיעים ברישומי הבנק.
כדי שבמכתב הכוונות יירשמו פרטי הנכס העדכניים ביותר, מומלץ לצרף לבקשה נסח טאבו עדכני או אישור זכויות עדכני.
מכתב כוונות מונפק עד 3 ימי עסקים מקבלת הבקשה בבנק. תוקפו של מכתב הכוונות הוא 30 יום מיום הנפקתו.

ביום הסילוק יש להתקשר ולברר את היתרה העדכנית במוקד שירות הלקוחות בטלפון: 8860* (שלוחה 4).

ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מעמלת "אי-הודעה מוקדמת" בעת סילוק מוקדם של המשכנתא. 

להגשת בקשה


סילוק מוקדם של משכנתא​

הוראת לווה בנושא סילוק הלוואה אחרי ביצוע העברה בנקאית ​

מטרת הבקשה

הטופס נועד להודיע לבנק על העברה בנקאית שבוצעה לצורך סילוק הלוואת משכנתא. היום הקובע של סכום הסילוק הוא יום ההעברה הבנקאית בפועל, ולא מועד משלוח הבקשה למרכז המשכנתאות. על כן, יש לשלוח את הבקשה לבנק מייד לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית.

איך מגישים את הבקשה

לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית, נכנסים לאתר הפעולות ומגישים בקשה, בצירוף אסמכתה על ביצוע ההעברה הבנקאית
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר את קבלת הבקשה והעברתה לטיפול.

להגשת בקשה


הודעה על סילוק מוקדם של הלוואה 

מטרת הבקשה

לקבל פטור מעמלת "אי-הודעה מוקדמת" בעת סילוק מוקדם של הלוואת משכנתא. כדי ליהנות מהפטור יש לסלק את ההלוואה החל מ-10 ימים ממועד משלוח ההודעה לבנק - ולמשך 45 ימים.

איך מגישים את הבקשה

10 ימים לפני המועד המיועד לסילוק, ממלאים את הבקשה באתר הפעולות
לחילופין, מתקשרים למרכז המשכנתאות בטלפון *8860 שלוחה 4 ולאחר מכן 3​ ומבררים את התאריך ממנו ניתן לסלק את הלוואת המשכנתא ללא עמלת "אי-הודעה מוקדמת"
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר קבלת הטופס והעברתו לטיפול ​

להגשת בקשה

מידע והנחיות לביצוע סילוק מוקדם​ 


בקשה לעדכון פרטים

מטרת הבקשה

עדכון פרטים אישיים בחשבון משכנתא, כגון: כתובת דוא"ל, מספרי טלפון וכתובת למשלוח דואר.

להגשת בקשה


הפקת אישור מטרת הלוואה וסוג אשראי

מטרת האישור

האישור מיועד לבעלי משכנתא המעוניינים לבצע מחזור משכנתא וקישור נכס להלוואה.

להפקת האישור


הפקת אישור יתרות קרן

מטרת האישור

האישור מיועד לבעלי משכנתא המעוניינים לקבל החזרי מס או נדרשים להגיש הצהרת הון.

להפקת האישור