שאלות ותשובות

כרטיס אשראי לסטודנטים

אנו מציעים לסטודנטים מסגרת אשראי ייחודית - כרטיס אשראי "סטודנט חופשי". 

כרטיס האשראי מעניק אשראי של עד 20,000 ₪ בשנה למשך 3 שנים. לאחר תום הלימודים ועם הכניסה לשוק העבודה ניתן להחזיר את ההלוואה.

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון ​​​​​​​​​​​​​ או באחד מ
סניפי הבנק.  


לא מצאת תשובה? נשמח לעזור לך  יצירת קשר

הבהרות

  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
  • אי עמידה בתנאי ההלוואה, מסגרת האשראי או בפירעון חובות הנובעים מכל שימוש בכרטיס אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • אי עמידה בתנאי מסגרת האשראי או בפירעון חובות הנובעים מכל שימוש בכרטיס אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת