עדכון תנאי פעילות בחשבון נובמבר 2012

בעקבות פירסום תיקון מס' 4 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, העוסק בתנאי ההצמדה בחוזים אחידים, הבנק שילב את השינויים המתחייבים מהשינוי בחוק בתנאים המשפטיים לפעילות באשראי.

להלן קישורים למסמך השינויים המפורט ולחוברות המכילות את התנאים המשפטיים לפעילות באשראי בגרסתם המעודכנת. השינויים חלו מכניסת התיקון לחוק לתוקף בתאריך 12 בנובמבר 2012

בהתאם למוסכם בסעיף 31 בחוברת "תנאים כללים לניהול חשבון", אם השינויים הללו אינם מקובלים עליך באפשרותך לפנות לבנקאי האישי. לנוחותך, מצורפות גם יתר החוברות לפעילות בחשבון:
  
 
בהתאם למוסכם בסעיף 31 בחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון, אם השינויים הללו אינם מקובלים עליך ניתן לפנות לבנקאי בסניף.
את פירוט השינויים ואת החוברות המעודכנות ניתן לקבל גם בסניף.