Generic placeholder image

ותודה להוריי שהביאונו לדירה

מתכוונים לרכוש דירה? לא תוכלו בלי לקחת משכנתא ובלי עזרה מההורים. יש אולי יהיו מעטים שיסתדרו לבד, אבל הרוב הגדול של רוכשי הדירות נעזרים בהורים

השתתפות ההורים במשכנתא. במקרים רבים זה הכרח, זה ממש לא פינוק, זו לא בטלנות, זו לא תלותיות, זו פשוט מציאות. זוגות רבים לא יכולים להגיע לדירה בלי עזרה מההורים, ולפעמים מדובר על עזרה צמודה.

אלא שגם חלק מההורים מוגבלים לרוב ביכולת שלהם להזרים כספים לילדים. מה עושים?

מסתבר שיש פתרונות ואלטרנטיבות שמאפשרים להורים לסייע לילדים בדרכים שונות, ולהקל עליהם בדרך לדירה משלהם. ריכזנו כאן את האפשרויות.


מתנה מההורים

המתנה הכספית של ההורים קריטית לזוגות צעירים. חשוב לזכור שמשכנתא לדירה ראשונה ניתנת בשיעור מימון של עד 75%, והמשמעות היא שאפשר למנף את ההון העצמי למשכנתא יחסית גדולה.

לשם המחשה, אם לזוג הצעיר יש 300 אלף שקל, הוא יכול לקבל משכנתא מהבנק בסך של 900 אלף שקל ולרכוש דירה בסך 1.2 מיליון שקל. אבל אם ההורים משני הצדדים נתנו לזוג מתנה של 100 אלף שקל (כל אחד), ההון העצמי גדל ל-500 אלף שקל, והזוג הזה יכול כבר לרכוש דירה ב-2 מיליון שקל.

הלוואה מההורים

יש מצבים שבהם אין הזרמה כספית מההורים או שהיא קטנה יחסית, ואז ניתן להציע  פתרונות יצירתיים: ההורים יכולים לשעבד את הדירה שלהם ולקבל הלוואה כנגד הדירה (בתנאים מועדפים ולתקופה ארוכה בהשוואה להלוואה מסחרית רגילה). ההלוואה הזו מועברת לילדים ועוזרת להם לגיבוש הון עצמי שממנו נגזרת המשכנתא שהם יכולים לקחת. זו דרך לגיטימית להגדיל את ההון העצמי, אך יש לבחון אם  לכל אחד מהלווים (ההורים והילדים) יש יכולת לעמוד בהחזר החודשי ללא פגיעה באיכות החיים.


השתתפות בהלוואה 

ההורים יכולים להיות גם חלק מהלווים במסגרת הסכם המשכנתא מול הבנק. ההורים פשוט שותפים (בחלק מסוים) של המשכנתא, וכך הבנק מרגיש נוח ובטוח לספק משכנתא גדולה יותר ותנאים טובים יותר.

ההשתתפות במשכנתא היא במילים אחרות עזרה ברכישת הדירה, וכך ההורים יודעים שהכסף שלהם "הולך" למטרה חשובה, למימון דירה, ולא למימון "פינוקים" או נסיעות לחו"ל.

עזרה נוספת שההורים יכולים לספק לילדים היא במקרים שבהם הילדים זקוקים להגדלת מסגרת המשכנתא (ולא להשתתפות בהלוואה). במצב כזה, לרוב תספיק ערבות ההורים (כערבים תומכים).

לא משנה באיזו אפשרות המשפחה בוחרת, השורה התחתונה ברורה: מדובר בעזרה משמעותית בדרך לדירה, שנובעת מצורך כלכלי. אם תרצו, מדובר בעצם על הקדמת הירושה. הזוגות הצעירים לוקחים כסף עכשיו, בשעה שהם אמורים לקבל אותו בעוד כמה עשרות שנים טובות.


לסיכום:

  1. רכישת דירה מלווה לרוב בתמיכה כספית מההורים. זה יכול להיות תמיכה ישירה – מתנה כספית/הלוואה, וזה יכול להיות בדרכים אחרות.
  2. ההורים יכולים לשעבד את הדירה שלהם ולקחת מימון שישמש את הזוג הצעיר להון העצמי – יש לבחון כי כל הלווים (כולל ההורים) יכולים לעמוד בהחזר החודשי
  3. ההורים יכולים לקחת את המשכנתא יחד עם הזוג הצעיר, להיות ערבים למשכנתא שלו, ולהיות אחראים על תשלום חלק מהסכום. זו השיטה הפופולרית.

הבהרות

  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי