פיקדון תפוז בריבית קבועה

הכסף שצברת צריך לשמש אותך בקרוב אבל לא ידוע מתי? פיקדון תפוז מאפשר לך ליהנות גם מריבית שעולה ועולה ומשולמת רטרואקטיבית, וגם מנזילות של הכסף בהודעה מראש

תנאי פיקדון

4 שנים
תקופה
שקלי לא צמוד
הצמדה
בהודעה מראש של 35 יום
אפשרויות משיכה
קבועה
סוג ריבית
 10,000 ₪
סכום מינימלי להפקדה

10,000,000 ₪
סכום מקסימלי להפקדה

שיעור הריבית השנתית בפיקדון

0.7%
במשיכה לפני מועד הפירעון תשולם ריבית מופחתת

לתנאי הפיקדון


למי מתאים הפיקדון?

למי שמעדיף ללכת על בטוח ואינו מעוניין לסגור את הכסף לתקופה ארוכה שמא יזדקק לכספים לכל מטרה.​​עם פיקדון תפוז לא צריך לחכות שנים לרווחים

פיקדון תפוז מוצע לתקופה של עד 4 שנים בריבית מדורגת שעולה בטווחים קצרים ומשולמת רטרואקטיבית לכל תקופת הפיקדון בפועל. בנוסף, הפיקדון מאפשר ליהנות גם מנזילות של הכספים בהודעה של 35 יום מראש.

 

​​סוג הצמדה

תקופת הפיקדון

מועדי שינוי הריבית במהלך חיי הפיקדון

שקלי לא צמוד

4 שניםבתום 3 חודשים ​

בתום 6 חודשים

בתום 12 חודשים

בתום 18 חודשים

בתום 48 חודשים

 


איך ניתן להפקיד לפיקדון?

  • להשאיר לנו את הפרטים שלך 
  • לפנות אלינו בצ'אט
  • להתקשר למקצוענים שלנו בהשקעות בטלפון *8860
  • להגיע לסניף הקרוב אליך

בעת הפנייה יש לציין את שם הפיקדון "פיקדון תפוז", סוג פיקדון 190

הערות משפטיות

  • משיכה בכל עת בהודעה מראש של 35 יום
  • פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם
  • הריבית מחושבת כריבית דריבית שנתית
  • מס ינוכה כחוק
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה לקבלת פיקדונות
דרכים ליצירת קשר
לשיחה עם בנקאי
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
דרכים ליצירת קשר
השארת פרטים