פיקדונות

לקראת הפרישה לפנסיה וכמובן שגם לאחריה מתחזק הצורך ביצירת מקורות הכנסה שיאפשרו שמירה על רמת החיים שהורגלתם אליה. אנו מציעים מגוון פיקדונות המתאימים לתקופות השקעה משתנות וברמות נזילות שונות

דרכים ליצירת קשר
רוצים להפקיד לפיקדון?
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)