פיקדון תות דו מסלולי

חדש ובלעדי במזרחי-טפחות! כבר לא צריך להתלבט בין הצמדה למדד או ריבית קבועה. בפיקדון תות בכל שנה ניתן למשוך את המסלול שהרוויח יותר

לזמן מוגבל

תנאי הפיקדון

4 שנים
תקופה
שקלי לא צמוד/ צמוד מדד
הצמדה
מתום שנה בכל שנה
אפשרויות משיכה
דו מסלולי
סוג ריבית
50,000 ₪  
סכום מינימלי להפקדה

10,000,000 ₪
סכום מקסימלי להפקדה

שיעורי הריבית השנתית בפיקדון במסלול ריבית קבועה

0.4%
שנה ראשונה
0.5%
שנה שניה
0.55%
שנה שלישית
0.6%
שנה רביעית

תוקף ההצעה

עד 31.10.2020
תוקף

לתנאי הפיקדון

פיקדון תות מוצע לתקופה של 4 שנים, עם תחנת יציאה בכל שנה. במשיכת הכספים בתחנות היציאה (בכל שנה), או במועד הפירעון (כעבור 4 שנים), נהנים מהמסלול הרווחי מבין השניים – הצמדה למדד המחירים לצרכן  או ריבית שקלית מדורגת עולה.עוד על פיקדון תות

 • הפיקדון מבטיח במועדי המשיכה או במועד הפירעון, את הרווח הגבוה בחישוב ברוטו, לפני ניכוי מס במקור, מבין ריבית שקלית קבועה מדורגת ועולה לבין הצמדה למדד המחירים לצרכן, ללא תוספת ריבית
 • ​ניתן לבצע משיכה חלקית של הכספים, וליהנות מתנאי הפיקדון המקוריים גם עבור הכספים שנשארים בפיקדון

למי מתאים הפיקדון?

 • ללקוחות המעוניינים להשקיע לטווח בינוני וליהנות מתמורה ודאית תוך שמירה על הערך הריאלי של הכסף
 • ​ללקוחות המעוניינים בנזילות אחת לשנה בפיקדון, במקרה וידזקקו לכספים לאורך הפיקדון

איך ניתן להפקיד לפיקדון?

 • להשאיר לנו את הפרטים שלך
 • לפנות אלינו בצ'אט
 • להתקשר למקצוענים שלנו בהשקעות בטלפון *8860
 • להגיע לסניף הקרוב אליך

בעת הפנייה יש לציין את שם הפיקדון "תות ברירה שקל/מדד 4 שנים", סוג פיקדון 188רוצה להפקיד ישירות מחשבונך לפיקדון?

להפקדה

 

הערות משפטיות

 • מס ינוכה כחוק
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה לקבלת פיקדונות
 • פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם
 • במועדי המשיכה ובפירעון הפיקדון יישא רווחים אשר יחושבו ברוטו, לפני ניכוי מס במקור, וזאת בשיעור הגבוה מבין המסלולים הבאים: שקלי – לא צמוד בריבית קבועה לבין שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, ללא תוספת ריבית
דרכים ליצירת קשר
לשיחה עם בנקאי
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
דרכים ליצירת קשר
השארת פרטים