מידע כספי לרבעון השני 2021

ח' באלול, תשפ"א, 16 באוגוסט, 2021

הרווח הנקי ברבעון השני של 2021: 988 מיליון ₪
בהשוואה ל- 360 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
עלייה של 174.4%

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 21.3%

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2021: 1,664 מיליון ₪
לעומת 717 מיליון ₪ במחצית המקבילה ב- 2020
ורווח נקי של 1,610 מיליון ₪ בשנת 2020 כולה

התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 17.7%

האשראי לציבור במחצית הראשונה: 254.2 מיליארד ₪
עלייה של 8.7 מיליארד ₪ בהשוואה לסוף שנת 2020
קצב גידול של למעלה מ- 7% במונחים שנתיים

פיקדונות הציבור במחצית הראשונה: 294.4 מיליארד ₪
עלייה של 10.2 מיליארד ₪ בהשוואה לסוף שנת 2020
קצב גידול של למעלה מ- 7% במונחים שנתיים

יחס היעילות (Cost Income Ratio):
ברבעון השני של 2021 – 50.4%
במחצית הראשונה של השנה: 52.8%

יחולק דיבידנד של 483 מיליון ₪ - 30% מרווחי הבנק ב- 2020

 


מידע מפורט​

ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


גילויים פיקוחיים נוספים


מידע מפורט - קבצים נגישים

לדיווחים והודעות קודמים