מידע כספי לרבעון השני 2022

י"ח באב, תשפ"ב, 15 באוגוסט, 2022

הרווח הנקי ברבעון השני של 2022: 1,053 מיליון ₪
בהשוואה ל-988 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
עלייה של 6.6%

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2022: 2,207 מיליון ₪
לעומת 1,664 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד
גידול של 32.6%

צמיחה מואצת באשראי לציבור:
הסתכם בסוף המחצית הראשונה ב-298.2 מיליארד ₪
עלייה של 17.3% לעומת התקופה המקבילה ב-2021;

ב-6 החודשים הראשונים גדל תיק האשראי בכ-27 מיליארד ₪
סכום העולה על היקף הגידול בתיק בשנת 2021 כולה

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 19.4%
התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 20.6%

יחס היעילות (Cost-Income Ratio) ברבעון השני: 45.0%
יחס היעילות במחצית הראשונה: 44.1%

יחולק דיבידנד של 316 מיליון ₪ - 30% מרווחי הרבעון השני

 


מידע מפורט​

ניתן למצוא מידע נוסף על קובצי XBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


גילויים פיקוחיים נוספים


מידע מפורט - קבצים נגישים

 

לדיווחים והודעות קודמים