מידע כספי לרבעון השלישי 2021

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021: 845 מיליון ₪ בהשוואה ל-387 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד עלייה של 118.3%
י"א בכסלו, תשפ"ב, 15 בנובמבר, 2021

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021: 845 מיליון ₪
בהשוואה ל-387 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
עלייה של 118.3%


התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי: 17.3%


הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 2,509 מיליון ₪
לעומת 1,104 מיליון ₪ בתקופה המקבילה ב-2020
ורווח נקי של 1,610 מיליון ₪ בשנת 2020 כולה


התשואה על ההון העצמי ב-9 החודשים הראשונים: 17.1%


הכנסות המימון (ללא בנק אגוד): 5,336 מיליון ₪
לעומת 4,328 מיליון ₪ ב-9 החודשים הראשונים של 2020
עלייה של 23.3%


יחס היעילות (Cost-Income Ratio):
ברבעון השלישי של 2021 – 51.2%
בתשעת החודשים הראשונים של השנה: 52.2%


יחולק דיבידנד של 752.7 מיליון ₪ - 30% מרווחי הבנק בתשעת החודשים הראשונים של 2021

 

 


מידע מפורט​

ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


גילויים פיקוחיים נוספים

 


מידע מפורט - קבצים נגישים

 

לדיווחים והודעות קודמים