מידע כספי לרבעון השלישי 2018

כמו ברבעונים קודמים, גם ברבעון השלישי של 2018 מציג מזרחי-טפחות התרחבות ניכרת בכל תחומי הפעילות המרכזיים ובסך כול ההכנסות.
ה' בכסלו, תשע"ט, 13 בנובמבר, 2018

הרווח הנקי ברבעון השלישי: 454 מיליון ₪

לעומת 261 מיליון ₪ ברבעון המקביל*

גידול של 73.9%

 

התשואה להון ברבעון השלישי: 13.4%

 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 1,004 מיליון ₪**

לעומת 982 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד

 

הכנסות המימון ברבעון השלישי: 1,341 מיליון ₪

לעומת 1,072 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2017

גידול של 25.1%

 

האשראי לציבור לסוף הרבעון: 189.8 מיליארד ₪

גידול של 6.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 

יחס הון עצמי רובד 1: 10.11%

יחס יעילות (Cost income ratio) ברבעון השלישי: 54.5%


מידע מפורט​ ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL  באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


גילויים פיקוחיים נוספים


מידע מפורט - קבצים נגישים
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים