Generic placeholder image

קרן כספית

מורה נבוכים קצר: מהי קרן כספית?

קרן כספית היא קרן נאמנות המאגדת ומשקיעה בדרך כלל בנכסים הנחשבים ברמות סיכון נמוכות, כגון: פיקדונות בבנקים, אג"ח ממשלתיות, אג"ח חברות בדירוג אשראי גבוה (AA ומעלה) וניירות ערך מסחריים.
על מנת לשמר רמת תנודתיות נמוכה, משקיעה קרן כספית במוצרים בעלי אופק השקעה לטווח קצר. כך, טווח פדיון הנכסים שהיא מחזיקה מוגבל לתקופה של עד 90 יום.

תכונות קרן כספית:

  • סיכון נמוך
  • גמישות ונזילות - יכולת למשוך את הכסף בכל יום עסקים בו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך
  • אין הגבלה על גובה הסכום שמשקיעים
  • פיקוח - רשות ניירות ערך מפקחת על קרנות כספיות

קרן כספית פטורה מתשלום דמי ניהול חשבון ניירות ערך ועמלות קנייה ומכירה. כל קרן נוקבת בדמי הניהול אותם היא גובה.
ניכוי מס רווחי הון בקרן כספית מבוצע על הרווח הריאלי (הרווח העודף מעל עליית מדד המחירים לצרכן בתקופת האחזקה בקרן).
בשוק ההון הישראלי נסחרות בעיקר קרנות כספיות שקליות, אולם ישנן גם קרנות כספיות הצמודות למטבע חוץ - דולר אמריקאי או אירו.


איך משקיעים בקרן כספית?

ניתן לרכוש קרן כספית במסגרת חשבון הבנק שלך.
רוצה לבדוק אפשרות להשקעה בקרן כספית? ניתן לפנות ליועצי ההשקעות המקצועיים של בנק מזרחי-טפחות - בצ'אט, בטלפון *8860 או בסניף - ולקבל מידע על מגוון הקרנות הקיים בשוק ההון הישראלי, על איכותן, ביצועיהן, התאמתן ושילובן בתיק ההשקעות שלך.

 

 

 

הבהרות

  • אין לראות באמור שום המלצה ו/או ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם
  • מידע זה אינו מחייב את הבנק
  • אין לראות במידע זה משום המלצה או הצעה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך
  • ייעוץ השקעות יינתן על ידי יועץ השקעות בכפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, לקריטריונים ולתנאי הבנק
  • האמור אינו תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, נתוניו, צרכיו, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדות.
דרכים ליצירת קשר
לקבלת שיחת ייעוץ
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לנהל את השקעותיך אצלנו?

המקצוענים בהשקעות שלנו זמינים לך גם ב-WhatsApp
וישמחו לתת את כל המידע