שערי ריבית בסיס אלטרנטיבית במט"ח


ריבית הליבור, המוצעת לבנקים עבור עסקאות בפיקדונות מט"ח בשוק הבין-בנקאי בלונדון, מהווה בסיס עולמי לביצוע עסקאות ב-5 מטבעות חוץ: דולר ארה"ב, אירו, לירה שטרלינג, פרנק שווייצרי וין יפני.

הגוף העולמי האמון על ריביות הליבור יודיע בימים הקרובים על הפסקת פרסום ריביות הליבור עבור כל מטבע – חוץ מדולר ארה"ב, אשר ריבית הליבור עבורו תמשיך להתפרסם עד סוף חודש יוני 2023.

במקום ריבית הליבור, החל מה-1/1/2022 מתפרסמות ריביות חדשות שנבחרו על ידי ועדות בינלאומיות.

למידע נוסף