Generic placeholder image

הבנק הכי ידידותי לעסקים קטנים ובינוניים

מזרחי-טפחות הוא הבנק שמציע את האשראי הזול ביותר לעסקים

מזרחי טפחות ומרכנתיל הם הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים קטנים ובינוניים. כך עולה ממדד ידידותיות הבנקים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.
בנק מזרחי הגדיל ב-2020 את שיעור האשראי לעסקים קטנים ב-1.2%.
מחיר האשראי ביחס לסיכון ירד בכל הבנקים בשנת 2020, ומזרחי-טפחות נותר הבנק שמציע את האשראי הזול ביותר ביחס לסיכון.


דירוג הבנקים הידידותיים לשנת 2020

 

 

דירוג

 

בנק

ציון המדד

מדד קודם

 

דירוג קודם

 

1

 

מזרחי-טפחות


95783

2

 

מרכנתיל

91

84

2

3

 

לאומי

85

76

4

4

 

פועלים

84

84

1

5

הבינלאומי

80

65

6

6

דיסקונט

75

67

5

 

 

מדד ידידותיות הבנקים בודק את התחומים הבאים:

 • היקף האשראי של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי
 • יחס הריבית לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק
 • שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)
 • סקר שביעות רצון של עסקים מהבנקים
 • סקר משוב יועצים פיננסיים על הבנקים.  בשנת 2020 חלה עלייה באשראי בסיכון בקרב עסקים קטנים, במקביל לעלייה בסך שיעור האשראי שניתן לעסקים קטנים ובינוניים. ב-2020 נרשמה ירידה בהכנסות מריבית ביחס לממוצע האשראי בקרב עסקים קטנים ובינוניים. זאת על רקע הקרן בערבות מדינה שהגבילה את הריבית לפריים 1.5+.

   מדד הבנקים מתפרסם מאז מאי 2018 והוא נועד לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

הבהרות

 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
 • אין באמור לעיל משום אישור ההלוואה
דרכים ליצירת קשר
לקבלת שיחה מבנקאי
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
לפתיחת חשבון עסקי
דרכים ליצירת קשר
לפתיחת חשבון עסקי
צ'אט השארת פרטים