Generic placeholder image

מזרחי-טפחות מוביל במדד הידידותיות לעסקים קטנים ובינוניים

זו השנה השלישית ברציפות שמזרחי-טפחות ניצב בראש מדד הידידותיות לעסקים מבין חמשת הבנקים הגדולים

מזרחי-טפחות הוא הבנק הידידותי ביותר לעסקים קטנים ובינוניים מבין חמשת הבנקים הגדולים. כך עולה ממדד ידידותיות הבנקים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.

דירוג הבנקים הידידותיים למחצית הראשונה של שנת 2022
דירוג בנק ציון המדד
1 מזרחי-טפחות 87
1 מרכנתיל 87
2 דיסקונט 82
3 לאומי 81
4 פועלים 79
5

הבינלאומי

78

 

מדד ידידותיות הבנקים בודק את התחומים הבאים:

  • היקף האשראי של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי
  • יחס הריבית לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק
  • שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)
  • סקר שביעות רצון של עסקים מהבנקים
  • סקר משוב יועצים פיננסיים על הבנקים    מדד הבנקים מתפרסם מאז מאי 2018 והוא נועד לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

 

הבהרות

  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
  • אין באמור לעיל משום אישור ההלוואה
דרכים ליצירת קשר
לפתיחת חשבון עסקי
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לפתוח חשבון עסקי?

 

הבנקאים שלנו זמינים עבורך
גם ב-WhatsApp וישמחו ללוות אותך בתהליך

לפתיחת חשבון עסקי