Generic placeholder image Generic placeholder image
איך משנים את החשבון לתשלום המשכנתא?
איך משנים את החשבון לתשלום המשכנתא?

כדי לשנות את החשבון לחיוב תשלום המשכנתא:

מגישים בקשה לשינוי חשבון לחיוב דרך אתר הפעולות של הבנק.

כדי ששינוי החשבון ייכנס לתוקף במועד החיוב הקרוב, יש לבגיש את הבקשה עד 5 ימים לפני מועד החיוב החודשי. אם הטופס יגיע לבנק במועד מאוחר יותר, השינוי ייכנס לתוקף רק במועד החיוב שלאחר מכן.​​

 לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות