Generic placeholder image Generic placeholder image
איך משנים את החשבון לתשלום משכנתא?
איך משנים את החשבון לתשלום משכנתא?

כדי לשנות את החשבון לחיוב תשלום המשכנתא:

  1. ממלאים את הטופס, כולל רישום מספרי ההלוואות בהן נדרש השינוי והחתמת הבנק בו תופעל ההוראה לחיוב חשבון.
  2. שולחים את הטופס לפקס 03-5686982 או לדוא"ל ומוודאים קבלתו במרכז המשכנתאות *8860.

כדי ששינוי החשבון ייכנס לתוקף במועד החיוב הקרוב, על הטופס להגיע לבנק עד 5 ימים לפני מועד החיוב החודשי. אם הטופס יגיע לבנק במועד מאוחר יותר, השינוי ייכנס לתוקף רק במועד החיוב שלאחר מכן.​​

 לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות